Tuinders salderen stikstof uit houtstook met vee

13-07 | Laatste update op 31-08 | |
Archieffoto houtstook - Foto: G&F
Archieffoto houtstook - Foto: G&F

De provincie Noord-Brabant heeft ingestemd met het compenseren van houtstook voor glastuinders door een rundveebedrijf te sluiten.

Dat blijkt uit een beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De tuinders in Asten en Someren hebben een netwerk dat warmte uit houtstook afgeeft. Dat startte in 2020. Voor de uitbreiding van de energie-installatie heeft de provincie uitgerekend wat de extra stikstofuitstoot betekent voor omliggende Natura 2000-gebieden.

Intern salderen

Nu de tuinders zelf een rundveebedrijf hebben gekocht en beëindigd, is er geen nadelig effect op natuurgebieden. Dat is een vorm van intern salderen. Er is wel sprake van een toename van emissie van stikstofoxiden, maar ook een afname van ammoniakemissie ten opzichte van de eerdere situatie van de bedrijven. Dat levert geen grote effecten op voor natuurgebieden in de regio.

Provincie weigert vergunning

Formeel weigert de provincie de vergunning, omdat deze niet nodig is. De Raad van State oordeelde namelijk dat er geen vergunningplicht meer geldt voor een wijziging van een project op basis van intern salderen, waarbij er geen significante gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden. Dat is bij deze tuinders het geval.

De vergunningsaanvraag kwam van tomatenbedrijf Gebroeders Raijmakers uit Asten. Frans Raijmakers bevestigt dat hiermee de stikstofsituatie rond het uitgebreide bedrijf nu officieel in lijn is met de regelgeving. De aanvraag voor de vergunning van de tuinders dateert overigens al van 2019.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer