Doorgaan naar artikel

Tuinders nuanceren vondsten middelen in water

Water in gebied Delfland schoner, in Schieland nog niet. Foto: Hoogheemraadschap Delfland.

Water in gebied Delfland schoner, in Schieland nog niet. Foto: Hoogheemraadschap Delfland.

De jongste waterkwaliteitsrapportage voor Oostland laat niet goed de vooruitgang zien die partijen boeken.

Dat zegt voorzitter Theo Ammerlaan van Glastuinbouw Nederland Oostland over de waterkwaliteitsrapportage van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. In Schieland treffen handhavers steeds meer verschillende soorten stoffen aan. Op gebied van de normoverschrijdingen wordt de laatste zes jaar niet veel verbetering zichtbaar. Over een langere periode is die voortuitgang wel te zien.

Ammerlaan: “Als je meer stoffen kan detecteren, vind je er ook meer. Hetzelfde geldt voor frequenter meten en het verlagen van de detectiegrens. Dat wil echter niet zeggen dat bepaalde stoffen er eerder niet waren, of dat de laatste zes jaar geen verbeteringen zijn gerealiseerd. Een vergelijking moet reëel zijn, anders ontstaat er een verkeerd signaal. Ik denk dat de inzet die de laatste jaren gezamenlijk wordt gepleegd wel degelijk een positief effect heeft.” Ammerlaan zegt dat in een bericht op de website van Glastuinbouw Nederland.

Twee incidenten

Het aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen dat de normen overschrijdt neemt toe, schrijft het hoogheemraadschap in haar rapportage. Dit sluit aan bij de constatering dat er steeds meer verschillende middelen worden aangetroffen. Dat komt deels door een gevoeligere meting, erkent het hoogheemraadschap. In 2018 en 2019 was de totale normoverschrijding bij gewasbeschermingsmiddelen veel hoger dan daarvoor. Deze toename kan ook voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan twee incidenten, schrijft het hoogheemraadschap. In 2018 is eenmalig de stof deltamethrin aangetroffen en in 2019 de stof dichloorvos.

Delfland op koers

Ook Hoogheemraadschap Delfland publiceerde de waterrapportage over 2019. In Delfland is het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen afgenomen. Ook zijn de concentraties van de aangetroffen middelen lager dan voorgaande jaren. De prestatie-indicatoren voor stikstof en gewasbeschermingsmiddelen zijn daarmee gehaald.

Hoogheemraad Marcel Belt noemt dat goed nieuws. “Wij zien nu een paar jaar op rij een gestage verbetering. De gebiedsgerichte aanpak heeft effect en de samenwerking loont. Wij moeten ons daarbij wel blijven realiseren dat de laatste loodjes altijd het zwaarst zijn. In 2027 moeten de kassen zo goed als emissieloos zijn en dus moeten de schouders er echt nog flink onder worden gezet.”

Beheer
WP Admin