Doorgaan naar artikel

Tuinders krijgen kosten opruimen drugsafval vergoed

Boeren en tuinders die in 2019 kosten hebben moeten maken of dat in 2020 zullen moeten doen voor het opruimen van gedumpt drugsafval op hun percelen, kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij hun provincie. Het gaat om een vergoeding van 100%.

Dat meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) op de website. Volgens de subsidieregeling geldt voor particulieren een vergoeding van 100% en voor publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen, een vergoeding van 50%. Een woordvoerder van het IPO bevestigd dat ook ondernemers, zoals boeren en tuinders, vallen onder de categorie particulieren en dus recht hebben op een complete vergoeding van alle gemaakte kosten.

Maximum vergoeding € 24.999

De regeling is in eerste instantie opgezet voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen particulieren, inclusief Staatsbosbeer, die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruikmaken. Particulieren – en dus ook boeren en tuinders – krijgen 100% van de kosten voor het afvoeren en verwerken van gedumpt drugsafval en het eventueel saneren van bodem vergoed. Voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen geldt een vergoeding van 50% van de gemaakte kosten. In beide gevallen tot een maximum van € 24.999.

De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in afstemming met de VNG tot stand gekomen. De toezegging is dat de Rijksoverheid jaarlijks, in elk geval tot en met 2024, tot € 1 miljoen beschikbaar stelt voor uitvoering van de regeling(en).

Aanvragen subsidie in Brabant

De subsidieaanvraag kan gedaan worden bij de provincie Noord-Brabant. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020. Alleen voor inwoners van Gelderland geldt dit niet, zij moeten voor de subsidieaanvraag bij de eigen provincie zijn. Gelderland voert zelf de subsidieregeling uit. Het moment van openstelling kan per provincie iets verschillen, aldus het IPO. Maar de verwachting is dat in de loop van de maand juni de regeling openstaat voor iedereen.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin