Doorgaan naar artikel

Tuinders helpen Groningen te redden

Jaarlijks stroomt ruim 3 miljard kubieke meter Gronings gas naar het Westland en andere glastuinbouwgebieden. Door fors minder gas te gebruiken in de glastuinbouw kunnen het Westland en andere glastuinbouwgebieden Groningen helpen én hun eigen toekomst veilig stellen.

Door fors minder gas te gebruiken in de glastuinbouw kunnen het Westland en andere glastuinbouwgebieden Groningen helpen én hun eigen toekomst veilig stellen.

Iedereen weet dat we van het gas af moeten. En het kán, juist in de glastuinbouw. Minister Henk Kamp van Economische Zaken stond vorig jaar niet voor niets in een kas toen hij aankondigde dat Nederland van het gas af gaat. Een eerste stap is al gezet. De voorbije jaren hebben de tuinders het gasverbruik met 1 miljard kubieke meter per jaar verminderd. Kassen kunnen energie leveren in plaats van gebruiken. Al tientallen kassen worden zo op een duurzame manier verwarmd. Aardwarmte, ofwel geothermie, kan in een volledig klimaatneutrale glastuinbouw de helft van de warmtevraag leveren.

Een gaswinningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij het dorp 't Zandt. Foto: ANP

Een gaswinningslocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij het dorp ’t Zandt. Foto: ANP

Geothermie: onbekend maar goedkoop en duurzaam

De overstap op dit systeem vergt een investering. Maar geothermie is in hoog tempo een kosteneffectieve bron van duurzame energie aan het worden, die zich in zeven à tien jaar terugverdient. Geothermie is nog vrij onbekend, maar nu al met windenergie één van de goedkoopste duurzame opties in Nederland. Groot voordeel is dat aardwarmte een vaste prijs heeft, terwijl gasprijzen flink kunnen fluctueren. Dit maakt langetermijninvesteringen beter te overzien.

Volgens het PBL kan de sector 1 miljard kubieke meter gas per jaar extra besparen

Maak werk van toekomst glastuinbouw

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan de sector 1 miljard kubieke meter gas per jaar extra besparen. Dat is 5% van de Groningse gasproductie. Daar is dan wel een combinatie van verplichting en subsidie van het Rijk voor nodig, stelt het Planbureau. Wij roepen de overheid en de sector op om werk te maken van de toekomst van de glastuinbouw. Op een eerlijke manier. Door vooral kleinere of minder draagkrachtige tuinders te helpen bij het realiseren van warmtenetten en geothermische bronnen. En door bestaande subsidie, garantie- en onderzoeksprogramma’s voort te zetten om er voor te zorgen dat ook de innovatie doorgaat.

Tuinder als duurzame held

Waar de overstap van gas naar het duurzaam verwarmen van de Nederlandse woningvoorraad een decennium zal kosten, kan dat voor een flink deel van de kassen al de komende jaren gebeuren, als de juiste randvoorwaarden worden ingevuld vanuit de overheid en maatschappij. De tuinder als duurzame held die voorop loopt. Die kans laten we toch niet liggen?

Dit artikel is mede geschreven door Evert Hassink, Milieudefensie; Erik de Waal, Natuur & Milieufederatie Groningen en Jan Kastje, Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Nico van Ruiten

voorzitter LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin