Doorgaan naar artikel

Tuinders en boeren vol lof over rechts regeerakkoord

De organisaties uit de land- en tuinbouw zijn laaiend enthousiast over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Ze zien er belangrijke eigen strijdpunten in terug. ‘En nu naar Brussel’.

LTO Nederland noemt het akkoord voor een programmakabinet hoopgevend. Uit dit hoofdlijnenakkoord blijkt een nieuwe waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw, aldus voorzitter Ger Koopmans. “Doordat bedrijven echt zelf verantwoordelijk worden voor het halen van realistische doelen, kunnen en willen wij met een sterke sector een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland.”

LTO is daarnaast lovend over de erkenning van arbeidsmigratie als nodig. “Het pleidooi van LTO om meer huisvesting op het eigen erf in de land- en tuinbouw mogelijk te maken wordt door het nieuwe kabinet opgepakt.”

Lastenverlichting arbeid

Glastuinbouw Nederland is blij met de aangekondigde lastenverlichting op arbeid. “Dit is een hartenwens van de glastuinbouw. Het maakt werken in de glastuinbouw aantrekkelijk”, aldus voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland. Bij arbeidsmigratie is het positief dat de coalitie verder wil werken aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. “Dat sluit aan bij de ambitie van Glastuinbouw Nederland om kwetsbare medewerkers te beschermen, wat past bij goed werkgeverschap.” Ook juicht Glastuinbouw Nederland het ín het akkoord specifiek voor de land- en tuinbouw genoemde innovatieprogramma voor robotisering ‘gericht op het besparen van arbeidskrachten.

Met het oog op de energietransitie is Glastuinbouw Nederland vooral blij met ‘rust, duidelijkheid en zekerheid’ voor de telers. Bom-Lemstra: “Letterlijk staat in het hoofdlijnenakkoord: ‘Wij houden ons aan de bestaande afspraken; alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid. Er komen geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid’. Daarmee kunnen we de overheid houden aan de afspraken uit het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-30.”

Nationale uitzonderingenlijstjes

Ook GroentenFruit Huis vindt het zo maximaal mogelijk tegengaan van de zogenoemde nationale koppen op Europees beleid een belangrijk punt in het akkoord. “Een voorbeeld waarbij dat moeten worden voorkomen, is de uitvoering van de nieuwe Europese verpakkingsverordening en het voorkomen van nationale uitzonderingslijstjes.”

GroentenFruit Huis is het daarnaast eens met het nieuwe kabinet dat een nieuw verdienmodel voor boeren en tuinders moet bijdragen aan beloning van hun prestatie, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid. “In dat licht acht GroentenFruit Huis het positief dat het nieuwe kabinet inzet op stimulering en financiering van ecosysteemdiensten verleend door boeren en tuinders met langjarige marktconforme financiële zekerheid.”

NFO-voorzitter Ron Mulders is in een eerste reactie ‘enthousiast’ over het akkoord. Respect en waardering voor de agrarische sector en aandacht voor een goed verdienmodel voor boeren en tuinders staan centraal, constateert hij. En daarnaast is Mulders positief over de inzet op doelsturing, wat ondernemers zelf aan het roer worden gezet. “Er staat letterlijk: ‘het beleid wordt gebaseerd op wat in de praktijk werkt.’ Dat zie ik misschien wel als de grootste verandering en het belangrijkste winstpunt.”

Boerenactiegroepen positief

Ook de boerenactiegroepen zijn bijna opmerkelijk positief. “We zien dat idealisme plaatsmaakt voor realisme”, aldus Agractie. En volgens Farmers Defence Force gaat er een zucht van verlichting door het land. “Na bijna vijf jaar keiharde strijd voeren, lijkt het boerenverstand in Den Haag weer de boventoon te voeren”, stelt de actiegroep op haar website. Maar FDF blijft een actiegroep. Ze wil de strijd nu verleggen naar Brussel en roept de achterban op om mee te gaan demonstreren op 4 juni.

LTO-voorzitter Koopmans ziet wel dat er naast veel nationaal wetgevingswerk er ook stevige onderhandelingen met Brussel voor de deur staan. Daarbij kan de nieuwe minister straks op de volle steun van LTO rekenen, aldus Koopmans.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin