Tuinders bezorgd om toekomst

27-10-2016 | Laatste update op 15-09 | |
van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Tuinders bezorgd om toekomst

De toekomst kan de Nederlandse ondernemer – en niet in het minst ook de tuinder – echt wel wat schelen. Zijn eigen toekomst, ja… én die van de wereld.

Toen de kredietcrisis in 2008 losbarstte en in 2009 naadloos overging in een volwaardige economische crisis, toen riep menigeen dat dit een mooie gelegenheid was om economisch herstel samen te laten gaan met ecologisch herstel. Duurzaam door de crisis heen.

Mooie woorden, die vervolgens ook weer net zo snel wegstierven, schijnbaar zonder echo en zonder vervolg. In de politiek, in de media en in de gesprekken die ondernemers – de tuinders niet in het minst – met hun bank voerden ging het eigenlijk alleen maar over het blussen van die economische brand. Milieu? De 3 P’s? Circulaire economie? Eerst maar eens overléven.

Maar toch is dat kwartje gevallen. Het klimaatakkoord van Parijs was wereldwijd een aangename verrassing. En in Nederland stonden op de nationale klimaattop in Rotterdam de ondernemers ook al te dringen om zich van hun beste kant te laten zien: hun duurzame kant, bezorgd om ons aller toekomst.

Toekomst

Op ons eigen Nationaal Groente en Fruit Congres gaat het over diezelfde toekomst. Niet dat het thema duurzaamheid er expliciet wordt belicht. Het gaat over data in de keten, over wie straks de online consument weet te pákken en over hoe de tuinbouwketen de fijndistributie voor in moderne megasteden in de vingers kan krijgen.

Maar dat het u wel degelijk wat kan schelen hoe de tuinbouw kan bijdragen aan het oplossen van dé uitdaging van de 21ste eeuw, dat zag ik vorige week heel letterlijk genomen bij Tomatoworld. De nieuwe tentoonstelling in deze Westlandse toonkast van wat de Nederlandse tuinbouw allemaal kan en wil,  gaat niet meer alleen maar over onze technologische koppositie. Het gaat vooral over hoe we onze superieure (teelt)technische kennis kunnen inzetten om dreigend onheil op gebied van klimaat, energie, honger en gezondheid te keren.Hoe dat kan stroken met een voor de individuele Nederlandse tuinder gezonde bedrijfsvoering, daar gaat het Nationaal Congres dan weer wél over. Bekijk het in de vandaag uitgekomen Groenten & Fruit, ook digitaal te bekijken.

Meer over


Beheer