Doorgaan naar artikel

Tuinbouwwerknemers met subsidie naar hbo

foto: ANP

foto: ANP

Het aandeel hbo-opgeleide werknemers op glastuinbouwbedrijven is de afgelopen jaren niet toe- maar afgenomen. Reden voor Colland om de helft van het collegegeld te subsidiëren voor werknemers die van hun baas naar een hbo mogen.

Zowel wanneer we kijken naar het totaal aantal werknemers als naar alleen de nieuw de glastuinbouwsector instromende werknemers, is het percentage nu lager dan een paar jaar geleden. Nog maar 9% van al het glastuinbouwpersoneel is nu hbo-opgeleid (was 15%) en van de nieuwe instromers is dat nu 14% (was 22%).

Vraag naar hbo‘er juist gegroeid

Toch is de vraag vanuit de sector naar hbo-geschoold personeel ondertussen wel degelijk gegroeid, stellen de vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties van Colland Arbeidsmarkt. Dat lijkt volstrekt logisch. De bedrijven groeien immers en die grotere bedrijven – die vaak ook internationaal werken – doen meer zelf aan marketing, logistiek en ICT.

Student kan baantjes kiezen

Waarom de tuinbouw het dan toch moet rooien met mínder hbo’ers? Omdat er meer kapers op de kust zijn. De economie trekt aan en aan het hoger beroepsonderwijs afstuderende jongelui hebben de aanbiedingen voor het uitzoeken. En dan staat de tuinbouw toch nog steeds niet bovenaan het verlanglijstje, alle promotionele inspanningen van de sector ten spijt.

Dan maar eigen mensen bijscholen

Als je de kersverse hbo’ers niet naar de tuinbouw kunt lokken, dan de mbo’ers die al in de tuinbouw werken maar naar het hbo zien te krijgen. Colland probeert de tuinders te verleiden hun net ietsje lager geschoolde werknemers van een upgrade te voorzien. De helft van het collegegeld tot een maximum van € 1.000 per jaar kan uit de kas van het cao-scholingspotje van werkgevers en werknemers komen. Om precies te zijn: de subsidie is onderdeel van de cursugroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt. Dat u het maar weet.

Dit schooljaar, dat op 1 september van start gaat, is er subsidie beschikbaar voor maximaal vijftig studenten. Aanvragen kunnen via het Colland Administratie Systeem (CAS), te vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl

Beheer
WP Admin