Doorgaan naar artikel

Tuinbouw trekt aandeel gezinsarbeid omlaag

Foto: Fotostudio Atelier 68

Foto: Fotostudio Atelier 68

Voor het eerst is het aandeel gezinsarbeid in de land- en tuinbouw onder dat voor ingehuurde arbeid gezakt. De tuinbouw draagt daar met name aan bij.

Dat blijkt uit het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel. In 2022 was het arbeidsvolume van het gezin voor het eerst lager dan van buiten het gezin. Die verschuiving kwam tot stand ondanks een daling van het arbeidsvolume in de land- en tuinbouw van 1.500 fulltime functies. Ook dat is een verschuiving. In de 5 jaar daarvoor groeide het arbeidsvolume nog met 9.600 fulltime functies, door groei van het glastuinbouwcomplex.

Aandeel in tuinbouw

In de tuinbouw is het aandeel ingehuurde arbeid al veel groter dan in andere sectoren in de landbouw (zie diagram). Daarmee heeft de tuinbouw bijgedragen aan de kanteling die nu zichtbaar is voor gezinsarbeid. Van het personeel buiten het gezin werkt nu 78 procent op tuinbouwbedrijven. Een glastuinbouwbedrijf heeft nu gemiddeld bijna 17 personeelsleden, een vollegrondsbedrijf 5.

Stabilisatie aantal tuinbouwbedrijven

Waar de tuinbouw niet meer de motor is voor groei van het arbeidsvolume is er wel een stabilisatie in het aantal bedrijven in zowel glastuinbouw als vollegrond. Het aantal glastuinbouwbedrijven is licht toegenomen, schrijven de onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). Niet duidelijk is waar die toename vandaan komt. Ook in de vollegrondstuinbouw daalde het aantal bedrijven tot 2018, maar is het daarna gestabiliseerd op circa 5.700 bedrijven.

Glastuinbouw heeft grootste toegevoegde waarde

De glastuinbouw heeft ook de grootste toegevoegde waarde van de sectoren (26 procent). Dat is een definitiekwestie voor productie en verwerking. Het is sierteelt en groenteteelt opgeteld. Als de intensieve en grondgebonden veehouderij wordt opgeteld, heeft die combinatie de grootste toegevoegde waarde.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin