Doorgaan naar artikel

Tuinbouw slaat na nieuwe analyse alarm om gasmarkt

De glastuinbouw slaat alarm over de mogelijke effecten op de sector van de hoge energieprijzen. Een Rabobank-analyse schetst de scenario’s.

Door de aanhoudend hoge energieprijzen komen in de basis gezonde glastuinbouwbedrijven in de financiële problemen, waarschuwt Glastuinbouw Nederland. De organisatie stuurt een brandbrief aan het kabinet en overhandigt die vrijdagmorgen aan de betrokken ministers en staatssecretarissen. Belangrijk onderdeel daarin is een nog niet gepubliceerde scenariostudie van Rabobank naar gevolgen van de gasprijzen op verschillende teelten.

Uit een enquête van Glastuinbouw Nederland bleek eind 2021 al dat 38% van de glasgroententelers binnen een jaar liquiditeitsproblemen verwacht bij blijvend hoge gasprijzen. Die raming staat nog steeds overeind, laat Glastuinbouw Nederland weten.

Telers proberen de effecten van de hoge gasprijs op te vangen door later te starten met de teelt. - Foto: VidiPhoto

Telers proberen de effecten van de hoge gasprijs op te vangen door later te starten met de teelt. – Foto: VidiPhoto

Langere aanloop

Al in december vorig jaar bleek uit gasnoteringen voor middellange termijn dat bedrijven langer gebukt zullen gaan onder deze energiecrisis. Toen is Glastuinbouw Nederland begonnen aan de brandbrief, die ondertussen is ondertekend door 28 partijen. Dat zijn partijen als Rabobank, brancheorganisaties, gemeentes en provincies.

De timing van de overhandiging staat los van de oplopende spanning in Oekraïne en het mogelijke effect op de gasmarkt. Daarmee is niet gezegd dat er geen zorgen zijn over een langlopend conflict met langjarige effecten, stelt Glastuinbouw Nederland. “We gaan in de brief in op liquiditeitseffecten voor de korte termijn en ook gevolgen voor de energietransitie op de lange termijn. Dat kan alleen als er financieel draagkracht is. Het verzoek is nadrukkelijk om mee te denken. We kunnen niet zeggen los het op, want zaken op het geopolitieke spectrum zijn niet zomaar op te lossen”, laat een woordvoerder weten.

Garanties

Niet alleen worden tuinders in de portemonnee getroffen, ook is er steeds meer vrees voor een tekort aan gas, legde Glastuinbouw Nederland eerder al uit. De organisatie spreekt al langer van een “serieuze energiecrisis” waarbij de overheid moet ingrijpen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin