Doorgaan naar artikel

‘Tuinbouw moet zichtbaar en bereikbaar zijn’

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Wij hebben als Nederlandse tuinbouw een goed verhaal en het mooiste product in handen en daar moeten we meer mee doen.

Op het moment van schrijven zijn we volop bezig met de aanloop naar Kom in de Kas op 7 en 8 april. Met ons bedrijf Vers Van Voorne doen wij natuurlijk mee. Wij willen immers jaarrond publiek ontvangen en het verhaal van de Nederlandse tuinbouw vertellen. Wij hebben als sector een goed verhaal en het mooiste product in handen en daar moeten we meer mee doen.

We zien echter 2 ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie van dit soort evenementen. De consument wil steeds meer weten en is mondiger (heeft een mening). Dit is positief en we moeten deze kans dan ook grijpen om hem/haar goed van informatie te voorzien.
Tekst gaat verder onder Facebook-post

Aan de andere kant zien we de discussie of je het risico wel moet nemen om je bedrijf open te stellen. Het risico op het binnenkrijgen van een plaag of probleem is wellicht klein, maar als het gebeurt kunnen de gevolgen groot zijn. Ik kan heel goed begrijpen dat je als productiebedrijf deze risico’s zo klein mogelijk wilt houden en ervoor kiest om je bedrijf op slot te houden. Dan komt echter de vraag: hoe breng je je verhaal dan wel bij de consument/burger?

Goed contact tussen tuinder en burger

Het mag duidelijk zijn, ik ben een voorstander van een goed contact tussen boer (tuinder) en burger. Je hoeft het niet op alle punten eens te zijn, maar leer wel elkaar kennen en heb begrip voor elkaar. We moeten dus zelf ook zorgen dat we zichtbaar en bereikbaar zijn. Dit hoeft niet voor elk bedrijf te gelden, maar wel dat we een aantal plaatsen hebben met een ‘etalagefunctie’. Op deze manier kunnen we de verschillende doelgroepen informeren.

‘Ik gun elke regio mooie uithangborden van verschillende sectoren’

Dit is niets nieuws, er zijn al verschillende mooie voorbeelden van te vinden. Ik gun echter elke regio zulke mooie uithangborden van de verschillende sectoren. Op deze manier kunnen we breed werken aan ons verhaal en dit goed overbrengen bij: burgers, kinderen, bestuurders en andere belangrijke partijen. Dit is direct en indirect van belang voor het bestaansrecht van onze bedrijven en onze mooie sector.

Beheer
WP Admin