Doorgaan naar artikel

Tuinbouw Limburg krijgt stikstofgelden

Tuinbouw Limburg

Foto: Hans Prinsen

De provincie Limburg krijgt middelen om de versnelling van natuurdoelen te bereiken. Daaronder vallen duidelijk geoormerkte gelden voor de tuinbouw.

Dat blijkt uit de toekenning van projecten voor ‘realisatie van versnellingsvoorstellen voor de gebiedsgerichte aanpak van natuur’. Dat draait vooral om stikstofmaatregelen, maar ook maatregelen voor water en klimaat.

Zo krijgt Limburg € 200.000 voor ontwikkelingen in glastuinbouwgebieden (gebiedsproces). Het is de enige provincie met duidelijk geoormerkte gelden voor de tuinbouw. Ook voor aanleg van voedselbossen krijgt Limburg dit jaar en in 2023 € 500.000. Voedselbossen zijn een sterk extensieve teeltvorm voor groente en fruit.

Opkopen veehouderijen

De gelden vallen in het niet bij de bedragen die bestemd zijn voor het aankopen van veehouderijen. Daarvoor heeft Limburg € 22,5 miljoen ontvangen dit jaar. Gelderland krijgt dit en volgend jaar opgeteld € 130 miljoen voor het vrijwillig opkopen van veehouderij.

Zuid-Holland

Glastuinbouwprovincie Zuid-Holland krijgt niet duidelijk gelden voor tuinbouwprojecten toegewezen, al is € 200.000 toegekend voor onderzoek naar smart grids van energiemaatregelen. Dat zijn slim op elkaar aangesloten en elkaar versterkende energiemaatregelen.

Beheer
WP Admin