Doorgaan naar artikel

‘Tuinbouw kan met dik 1 miljard kuub gas minder uit’

We hebben verstandig en goed gebruik van gas gemaakt, dus we hebben ook een bijdrage te leveren in het reduceren van aardbevingsgevaar.

Zo’n beetje op de dag dat mijn eerste bijdrage in Groenten & Fruit stond, stuurde minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes 200 grootverbruikers van aardgas uit Groningen een brief. Dat was het begin van een soort rollercoaster, die sindsdien door energieland dendert. Kleine en wat grotere aardbevingen hebben in Groningen al grote schade veroorzaakt en – minstens zo belangrijk – veroorzaken een groot gevoel van onveiligheid bij landgenoten in die provincie. Heel Nederland de lusten, de Groningers de lasten. Tegen die achtergrond heeft het huidige kabinet in de eerste weken van zijn bestaan hierover rigoureuze besluiten genomen. De gaswinning in Groningen wordt zo spoedig mogelijk verminderd tot een door deskundigen veilig bevonden niveau. En dat is ongeveer de helft van wat de NAM er afgelopen jaar uit de bodem haalde.

Veel te danken aan aardgas

Als glastuinders hebben we de afgelopen decennia veel, goed en verstandig gebruikgemaakt van onze nationale delfstof. Aardgas was en is een fantastische bron voor kasverwarming, voor CO2 en om elektriciteit te maken. Schoon, soms wat duurder, dan weer wat goedkoper, maar altijd beschikbaar. Het is een bron waar we naast ons eigen ondernemerschap op z’n minst voor een flink deel de groei en kracht van de glastuinbouw aan te danken hebben. Tja, tegen die achtergrond zeg ik dan: noblesse oblige. We hebben er verstandig en goed gebruik van gemaakt en doen dat nog, dus we hebben ook een bijdrage te leveren in het reduceren van aardbevingsgevaar. Als bestuur van de warmtecoöperatie Zuidplaspolder hebben we dat, samen met de andere warmtecoöperaties, ook in een brief aan minister Wiebes aangegeven.

‘Ik ben verrast door wat er nu plotseling allemaal kan en in beweging komt’

LTO Glaskracht formuleerde vorig jaar de ambitie om in 2040 als Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal te zijn. Dat is 10 jaar eerder dan de wereld in 2015 in Parijs heeft afgesproken. Klimaatneutraal en fossielvrij zijn belangrijke duurzaamheidsdoelen. Er moet echt nog wel wat gebeuren om die ook te realiseren. Maar nu is daar heel prominent een realistisch veiligheidsissue bij gekomen: als we zo doorgaan met aardgas uit de bodem pompen, volgen er meer aardbevingen in Groningen met alle angst en financiële onzekerheden van dien. Nu dit kabinet zulke vergaande maatregelen neemt om dat gevaar te beteugelen, ben ik verrast door wat er nu plotseling allemaal kan en in beweging komt.

Aard- en restwarmte

Als glastuinbouw in Oostland hebben we becijferd dat we de komende jaren met maar liefst 600 miljoen kuub aardgas minder toe kunnen. Althans, als er voldoende externe aanvoer van CO2 en restwarmte concurrerend beschikbaar komt. En in Westland iets soortgelijks: 500 miljoen kuub aardgas minder bij beschikbaarheid van restwarmte en aardwarmte. Met in het kielzog meer dan 1,5 megaton minder CO2 de lucht in. Wat mij betreft een mega-propositie van deze minister. Iets in de trant van: help de glastuinbouw aan aard- en restwarmte, dan helpt de glastuinbouw u van het Groninger gas af.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Hans Koolhaas

directeur LKP Plants

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin