Tuinbouw heeft er best vertrouwen in

06-11-2020 | Laatste update op 31-08 | |
in de open teelten ziet men het relatief zonnig in - foto: Peter Roek
in de open teelten ziet men het relatief zonnig in - foto: Peter Roek

Tuinders kijken met meer vertrouwen naar hun bedrijf dan boeren. Vooral de open teelten steken er positief bovenuit.

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het derde kwartaal van 2020. Land- en tuinbouwbreed is het in het derde kwartaal enigszins hersteld. Vrijwel alle sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de pluimveehouderij waar het vertrouwen afnam en de melkveehouderij waar een stabilisatie optrad. Vooral het vertrouwen van akkerbouwers is laag.

Open teelten tevreden over heden

De hoge score voor de opengrondstuinbouw is de optelsom van de positieve scores van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector. Met een score van 32 punten kijken ze met name positief naar de huidige positie van hun bedrijf. Ook is dit niveau hoger dan het langlopende gemiddelde (19 punten) van deze sector.

De open en bedekte tuinbouwteelten voeren de lijst aan. - Illustratie: WUR

De open en bedekte tuinbouwteelten voeren de lijst aan. – Illustratie: WUR

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie wel iets minder goed dan een kwartaal geleden. De index daalde met 4 punten maar blijft al enige sector in de land- en tuinbouw positief. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat vooral de productie tegenviel. Omdat de kosten toenamen daalde ook de winst sterk.

Glas: nu oké, toekomst somberder

Glastuinders (voedingstuinbouw én sierteelt) zijn ook met name over de huidige situatie op het bedrijf positief. Door een toename van deze stemmingsindex van 12 punten naar een index van 29 punten is daar de stemming bijna op hetzelfde niveau als voor de covid-19 uitbraak. De glastuinbouwers zien echter de toekomst op de middellange termijn negatiever in. Deze index daalde in deze sector met 6 punten, maar bleef nog wel net boven nul.

Conjunctuurindex onder nul

Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders gemiddeld nog negatief gestemd. De index was wel beter dan een kwartaal eerder (+5 punten) maar het herstel was minder groot dan tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 het geval was. De conjunctuurindex ‘vooruitkijkend’ staat in het derde kwartaal nog op -11 punten. Al sinds het vierde kwartaal van 2017 is deze index negatief. Vooral akkerbouwers en de varkenshouders zien het de komende 12 maanden somber in.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer