Doorgaan naar artikel

Tuinbouw Brabant wil ruimte duurzame ontwikkeling

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

De tuinbouw in Noord-Brabant vraagt de provincie ruimte te bieden aan ondernemers die hun bedrijf op duurzame wijze verder willen ontwikkelen. Het uiteindelijke doel daarbij is om in 2040 klimaatneutraal te produceren. Daarvoor kan onder meer de ruimte worden benut van ondernemers die (ook in andere agrarische sectoren) willen of moeten stoppen met hun bedrijfsvoering.

Daarnaast doet de sector een beroep op de provincie om te onderschrijven dat teeltondersteunende voorzieningen, zoals containervelden en stellingen, bij een duurzame plantaardige sector horen en dat daarvoor ook ruimte nodig is. Beide verzoeken onderbouwt de sector met de ’Visie glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen Noord-Brabant’.

Afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd

Het glastuinbouwbeleid in de provincie Noord-Brabant is de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd, constateren Glastuinbouw Nederland en ZLTO in de visie. Alleen op het gebied van permanente teeltondersteunende voorzieningen en het aanwijzen van verschillende doorgroeigebieden heeft de provincie de afgelopen jaren meer ruimte gegeven. Maar in de praktijk kunnen ondernemers daar vaak geen gebruik van maken omdat gemeenten beperkingen opleggen.

Bedrijven op solitair gelegen locaties in Noord-Brabant hebben volgens Glastuinbouw Nederland en ZLTO al 15 jaar geen ontwikkelruimte meer. Verkassen naar een vestigingsgebied blijkt voor hen niet mogelijk. Ook komen veel van de beoogde doorgroeigebieden niet van de grond. Het doel van de provincie om in 2020 tot 1.800 hectare glastuinbouw te komen, wordt daardoor niet gehaald, concluderen Glastuinbouw Nederland en ZLTO.

Doorgroeigebieden

De 2 belangenbehartigingsorganisaties roepen de provincie daarom op met een nieuwe bril naar doorgroeigebieden te kijken. Daarbij dient aandacht gegeven te worden aan slimme combinaties voor de doorontwikkeling van bedrijven, een vorm van verevening die extra fysieke uitbreiding mogelijk maakt, alternatieve bestemmingen en sloop. Ook dient de provincie te kijken of herstructurering nodig is om vestigingsgebieden te optimaliseren. Ten slotte willen Glastuinbouw Nederland en ZLTO samen met de provincie nieuwe locaties voor glastuinbouw zoeken. Aantrekkelijk zijn daarbij locaties waar duurzame (rest)warmte en CO2 beschikbaar is.

Bekijk meer

Delen

Image
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin