‘Trouwen; de regels worden anders’

07-04-2017 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Foto: ANP
Foto: ANP

Gemeenschap van goederen, dat is binnenkort niet meer de norm als je gaat trouwen. Dit op grond van de Wet Beperking gemeenschap van goederen die op dinsdag 28 maart 2017 is aangenomen door de Eerste Kamer.

Op grond van deze wet blijft het voorhuwelijkse vermogen buiten de gemeenschap van goederen.

Ook erfenissen en schenkingen blijven voortaan buiten de huwelijksgemeenschap, ongeacht of de schenker of erflater een uitsluitingsclausule heeft verbonden aan de verkrijging. Een onderneming die al bestaat ten tijde van de huwelijkssluiting, blijft dus privé van de echtgenoot-ondernemer. Om die reden is het opstellen van huwelijksvoorwaarden niet meer noodzakelijk.

Ingangsdatum nog niet bekend

De wet is uitsluitend van toepassing op gemeenschappen die ontstaan na de invoering van de wet. Voor iedereen die op dit moment getrouwd is, verandert er dus niets. Overigens is op dit moment nog niet bekend wat de exacte ingangsdatum wordt.

Goed nieuws

De nieuwe regels voor het huwelijksvermogensrecht zijn goed nieuws voor iedereen die in het huwelijksbootje wil stappen. De wetgeving sluit nu beter aan bij wat mensen als redelijk ervaren. Toch blijft het zeker aan te raden om huwelijkse voorwaarden te maken, ook in de nieuwe situatie. Weliswaar is op grond van het voorgestelde nieuwe huwelijksvermogensrecht het voorhuwelijkse (ondernemings)vermogen privé, maar zo simpel is het niet.

Op grond van de aangenomen wet moet namelijk aan de gemeenschap een redelijke vergoeding worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer voor de onderneming heeft aangewend. De gedachte hierachter is dat wat de echtgenoten verdienen tijdens het huwelijk, ten goede moet komen aan hen beiden.

‘Huwelijkse voorwaarden blijven van groot belang’

Deze regeling geldt ook voor een onderneming gedreven in een BV- of NV-vorm. Om discussie te voorkomen over de hoogte en omvang van de vergoeding, zijn huwelijkse voorwaarden onontbeerlijk. Bijvoorbeeld: zit de vergoeding ook op de opgepotte winsten? En de waardestijging van landbouwgrond tijdens het huwelijk, moet dat ook gedeeld worden? Heel verstandig om daar afspraken over te maken.

Huwelijkse voorwaarden blijven dus van groot belang. Ook onder de nieuwe wet. Zeker in de kapitaalintensieve agrarische sector waar een echtscheiding, zonder dat er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dramatisch kan uitpakken voor het voortbestaan van het bedrijf.Beheer