Doorgaan naar artikel

‘Trips in venkel is bijzonder’

Foto: Stan Verstegen premium

Foto: Stan Verstegen

“De kwaliteit van de venkel is weer aan het verbeteren”, vertelt Rudy Croket uit Bornem, zuidelijk van Antwerpen. De droogte in het voorjaar heeft lang zijn sporen nagelaten, en ook nu nog is de bodem nog vaak aan de droge kant.

“We moeten nog steeds aangieten, om te kunnen voldoen aan de waterbehoefte van het gewas”, stelde Croket vorige week vast. “Alleen als er elke week 15 tot 20 millimeter bij zou komen, zou de vochtbalans weer echt op peil komen. Maar dat laat zich niet programmeren.” Croket gebruikt bronwater, dat hij vanwege het hoge ijzergehalte verdeelt met druppelslangen. Oppervlaktewater is alleen een optie voor percelen in de buurt van een waterloop. In de meeste gevallen is dat niet het geval.

Het hoofdras is Solaris. “Daarnaast kijken we naar andere rassen, als Dragon. Dat is een nieuwkomer, die hebben we voor het eerst op grotere schaal. Dragon is in vergelijking met Solaris in de zomer sterker op de knolvorm. Daar staat tegenover dat Solaris zich makkelijker laat afsnijden. Als het niet alleen gaat om de goede knolvorm, verdient Solaris daarom de voorkeur.”

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Trips bij venkel

De laatste van wekelijks opeenvolgende plantingen ging vorige week (week 32) de grond in. Schot was tot begin augustus nog een serieus probleem. “Dat is nu – een week later in een latere planting – al een stuk minder. De afgelopen periode heeft het gewas ook last gehad van trips. Dat is voor ons best uitzonderlijk. Twee plantingen waren aangetast, in de volgende planting was weer geen enkele trips te vinden, en daarna ook niet meer. De verklaring? Ik kan er geen reden voor bedenken.”

‘Van 21 juli tot half augustus is het lastig’

Verder is belangrijk voor venkel geschikte percelen te gebruiken, vooral vanwege Sclerotinia. “Je kunt ertegen behandelen, maar zit de infectie in de grond, dan is het als water naar de zee dragen. Je moet wegblijven van percelen die ook gebruikt worden voor peen en selder. Ik zie de schimmel gelukkig zelden, in deze omgeving worden weinig gevoelige gewassen geteeld.”

Weinig vraag

Terugblikkend komt Croket ook nog even terug op de prijs voor zijn product. Die is de afgelopen tijd niet echt geweldig geweest, stelt hij vast. “Door te weinig vraag. Het is altijd moeilijk tussen 21 juli – dat is onze nationale feestdag – en half augustus. Daar zitten veel andere gewassen ook mee,”

‘Ploegen?’

Croket werkt hoofdzakelijk op grond die bestaat uit lichte zandleem. Die wordt wat dieper bewerkt met een cultivator, gevolgd door een oppervlakkige verwerking waarmee de grond vlak en plantklaar wordt gelegd. Ploegen is er niet bij. “Waarom? Je zet de bouwvoor ondersteboven, de bodemorganismen die zuurstof nodig hebben verstop je, en de organismen die het moeten hebben van zuurstofarmere omstandigheden, haal je naar boven. Je moet niet ploegen omdat je voorouders dat ook deden, maar alleen als je weet waarom je die bewerking uitvoert. En niet te diep werken: die voorouders gingen nooit verder dan 15 tot 20 centimeter. Dat was niet voor niets.”

Joost Stallen

Bekijk meer

Delen

Image
Rudy Croket

venkelteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin