Doorgaan naar artikel

Triodos Bank zet in op grond voor duurzame boer

Foto: Bart Nijs

Foto: Bart Nijs

Triodos Bank wil grond beschikbaar maken voor boeren die zich ontwikkelen in duurzame landbouw.

Dat vertelden Liesbeth Soer van Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) en Paul Kortekaas, teammanager landbouw en relatiemanager bij Triodos Bank, op de BioKennisWeek (online opvolger van de Biobeurs).

Zorgen om beschikbaarheid grond

Aanleiding zijn de zorgen om de beschikbaarheid van grond. Grond is duur, te duur om er duurzaam of biologisch op te produceren. Het areaal vruchtbare grond neemt zelfs wereldwijd af. Om een tegenbeweging aan te zwengelen, heeft Triodos Bank zich, in de hoedanigheid van de nieuwe poot TRMC, geconformeerd aan het concept Aardpeer.

Aardpeer

‘Aardpeer, samen voor grond’ wordt woensdag 27 januari gelanceerd met een webinar. Het initiatief is een samenwerking van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL en dus TRMC. Met beleggingsgeld wordt grond opgekocht. Deze grond wordt langjarig voor een reële prijs aan boeren verpacht, is het idee. Zo kan de boer voedsel op een gezonde, eerlijke en natuurgedreven manier verbouwen. Niet alleen voor biologisch (dynamische) telers. Ook gangbare telers die natuurvriendelijk boeren en daarvoor meer hectares nodig hebben, kunnen hieraan meedoen.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Areaal nog beperkt

Triodos Bank financiert sinds de oprichting biologische boeren, maar het areaal is nog beperkt. Om de overgang naar duurzame landbouw te versnellen, is Aardpeer in het leven geroepen. “De landbouwproductie loopt duidelijk tegen de milieugrenzen aan”, zegt Kortekaas. “De opbrengsten zijn in de loop der jaren enorm verhoogd met onder andere kunstmest, bestrijdingsmiddelen en veredeling.”

Soer: “Mijn opa was boer en moest zijn land verkopen, omdat het niet meer haalbaar was. Ik kan me voorstellen dat een boer doet wat nodig is om het werk mogelijk te maken. Dat betekent uitbreiding, schaalvergroting, productie.”

Sterke intensivering in landbouw

Het feit dat 60% van de boeren boven de 55 jaar geen opvolger heeft, schetst Soer, houdt in dat er een sterke intensivering plaatsvindt in de landbouw. “De Nederlandse landbouw is de meest intensieve van Europa. Er moet iets gebeuren om nieuw evenwicht te krijgen.”

Grondprijs maximaliseren

De grondprijs maximaliseren kan helpen, oppert Kortekaas. “De financiële druk is ontzettend groot en houdt boeren tegen om verder te verduurzamen.” Anderzijds is grondbezit ook een spaarpot voor de ondernemers, weten de Triodos-vertegenwoordigers. Het is een vorm van pensioenopbouw. Soer: “We moeten uit die impasse komen. Anders naar grond en voedselproductie kijken. Een van de nieuwe instrumenten daarvoor is Aardpeer. Het eigenaarschap van de grond ligt dan bij de boer, maar het eigendom bij een stichting die het grote geheel in de gaten houdt. Hiermee krijgen ook minder vermogende toetreders een kans. Zo kunnen we samen werken aan een andere manier van grondbeheer en eigendomsmodel.”

Beheer
WP Admin