Doorgaan naar artikel

‘Trayvelden en alternatieve gewasbescherming’

Door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen moet ook in de trayveld-teelt verandering komen.

Elk jaar worden opnieuw chemische gewasbeschermingsmiddelen geschrapt van de lijst van toegelaten middelen. Naast de Europese regels zijn er ook per lidstaat nog toelatingen. Het versmallen van het pakket aan chemische middelen gaat dus op in de meeste West-Europese landen, al dan niet sneller in het ene land dan in het andere.

Alternatieve gewasbeschermingsmiddelen

In de productieteelten passen telers tegenwoordig al genoeg groene alternatieve gewasbeschermingsmiddelen toe. Op het trayveld zijn die voor de meeste telers ook al bekend, maar ze worden voorlopig nog veel minder toegepast. Door het wegvallen van middelen zal ook in deze teelt verandering moeten komen.

Dan is er nog het bijkomende nieuws dat Nederland en België afscheid gaan nemen van Fenomenal. Ook andere middelen staan op de langere termijn ter discussie. Het uitbouwen van een alternatief is daarom dringend nodig.

In de eerste plaats zijn er dan toevoegingen mogelijk in het substraat met de meer bekende Trichoderma’s en Mychorriza’s. Daarnaast zijn er nog andere toevoegingen die volop getest worden. Zulke alternatieve producten om de plantweerbaarheid te versterken zijn er al veel. Daaruit moet nu een strategie komen die voldoende zekerheid biedt richting de aantasting door wortelziekten als Phytophthora cactorum.

Proeven uitvoeren met partners

Op lange termijn moet het ongetwijfeld deze weg op gaan en worden bij Delphy op Berry Plaza proeven uitgevoerd in samenwerking met partners. Zo doen we meer ervaring op voor toekomstige strategieën.

Tijdens de Aardbeien Demodag op vrijdag 6 september bij Lemmen Aardbeien in Eghel (Limburg) is er de mogelijkheid om proeven te bekijken.

Share this

Afbeelding
Bram Jansen

teeltvoorlichter aardbei

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin