Doorgaan naar artikel

Trage uitkering droogteschade 2020 in Vlaanderen

Beschadigingen in bloemkool door droogte. - Foto: Peter Roek

Beschadigingen in bloemkool door droogte. - Foto: Peter Roek

Tot nu toe heeft zo’n 10% van de Vlaamse telers die schade geleden heeft door de droogte in 2020, een vergoeding gekregen.

De Vlaamse regering erkende de droogte in de zomer van 2020 als ramp, met recht op een tegemoetkoming bij teeltschade. Voorwaarde daarvoor was dat minstens 25% van het teeltareaal verzekerd was via de brede weersverzekering. Dat resulteerde in 1.252 schadedossiers, waarvan er in de loop van afgelopen juli 137 waren afgewerkt, volgens berichtgeving door de Vlaamse agrarische nieuwssite Vilt.

Snelheid is geboden

De cijfers kwamen boven water op navraag door Vlaamse parlementslid Bart Dochy. “Gezien de precaire financiële situatie op veel bedrijven is het aangewezen om tot een snelle afhandeling en uitbetaling over te gaan. Het gaat immers over schade uit 2020, we zijn vandaag 2 jaar verder.”

Beheer
WP Admin