Doorgaan naar artikel

Tot € 4.000 per hectare voor ondergrondse irrigatie

Een bredere stimuleringsregeling moet waterbesparing stimuleren in de tuinbouw in Rivierenland.

Waterschap Rivierenland heeft de Wijziging Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs gepubliceerd. Daarin zet het waterschap in op een bredere uitrol van peilgestuurde drainage en innovatievere druppelsystemen voor watergiften in de zomer in meer teelten. De maatregelen moeten droogterisico’s verminderen.

Ondergrondse druppelbewatering

Voor vollegrondsgroenten is er de mogelijkheid voor ondergrondse druppelbewatering. Voor vollegrondsgroenteteelt is een maximale subsidie mogelijk van € 4.000 per hectare voor enkelzijdige druppelirrigatie ondergronds. Dat is maximaal 40% van de kosten van aanleg.

Voor fruitteelt is de maximale subsidie € 2.400 per hectare (dubbelzijdige druppelirrigatie). Dat verschil in subsidie wordt verklaard door de rijafstand die nodig is in de fruitteelt en in de vollegrondsgroenteteelt.

Bovengrondse irrigatie niet innovatief genoeg

Bij bovengrondse enkelzijdige druppelirrigatie is geen steun ingetekend in de regeling omdat dit minder innovatief is. Ondergrondse irrigatie moet op een voorgeschreven diepte aangebracht worden om verdamping te voorkomen. Aan de regeling zijn voorwaarden verbonden om de watergift en besparing voor peilgestuurde drainage bij te houden. Dat verhoogt de administratieve lastendruk.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin