Tot 80.000 seizoenswerkers mogen Duitsland in

03-04-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

In Duitsland is een uitzonderingsregeling van kracht geworden waardoor tot 80.000 arbeidskrachten onder strenge voorwaarden en alleen per vliegtuig Duitsland in mogen.

Tot eind mei zijn er circa 100.000 seizoenswerkers nodig in de Duitse agrarische sector. Zo’n 20.000 werkten al in Duitsland voordat in het inreisverbod voor Oost-Europeanen via de oostelijke en zuidelijke grenzen inging. Het tekort van 80.000 kan nu onder strenge voorwaarden alsnog worden aangevuld. Dat melden diverse Duitse media, waaronder Erdbeerspargelportal.de. De voorwaarden zijn door het Duitse Robert-Koch-Institut – zeg maar het Duitse RIVM – in samenwerking met het Duitse Bauernverband, opgesteld.

40.000 per maand

In april en mei mogen nu elke maand tot 40.000 seizoenswerkers in Duitsland aan de slag. Daarnaast wordt geput uit het aanbod van mensen in Duitsland zoals werklozen, studenten, en asielzoekers. Het streven is er 10.000 per maand te mobiliseren, zodat minder seizoenswerkers van buiten Duitsland nodig zijn.

Alleen per vliegtuig

De buitenlandse seizoensarbeiders mogen alleen per vliegtuig Duitsland in. Het vliegveld waar de mensen mogen landen, wordt door de Bundespolitie bepaald in overleg met organisaties van tuinders. De seizoensarbeiders moeten op het vliegveld worden opgehaald, maar eerst vindt op het vliegveld een gezondheidstest plaats. De nieuwkomers mogen in de eerste veertien dagen alleen strikt gescheiden van de overige medewerkers leven en werken, en mogen het bedrijfsterrein niet verlaten. Er moet gewerkt worden met vaste groepen van liefst vijf tot tien, maximaal twintig personen.

Minimale afstand

Bij de werkzaamheden moet de minimaal vereiste afstand worden aangehouden. Als dat niet gaat, moeten er mondkapjes of handschoenen worden gedragen en/of veiligheidsafscheidingen worden aangebracht.

Meteen in isolatie

Met uitzondering van familieleden geldt voor de bezetting van de huisvesting maximaal de halve capaciteit. De voorgeschreven hygiënevoorschriften dienen in de landstaal van de medewerkers te worden opgehangen.

Bij een gegrond vermoeden van infectie door corona, moet de betreffende persoon per direct in isolatie en moet met een arts contact worden opgenomen om de persoon op het virus te testen. Mocht de test positief zijn, dan moet het hele team in isolatie en getest worden.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer