Tot 20% minder inkomen bij zware inzet duurzaamheid GLB

03-10-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Joris Telders
Foto: Joris Telders

Boeren en tuinders moeten rekening houden met een inkomensdaling tot 20% als Nederland zwaar gaat inzetten op zogenoemde eco-schematoeslagen met extra duurzaamheidseisen.

Als het beleid in de huidige vorm wordt voortgezet, is het inkomensverlies na 2020 beperkt in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Volgens berekeningen van Wageningen Economic Research in opdracht van de Tweede Kamer zal de herziening van het GLB dan een gemiddeld inkomensverlies van ongeveer 1% opleveren.

Nederlandse invulling GLB

De mate waarin inkomens fluctueren, hangt voor een groot deel af van de manier waarop Nederland zelf het beleid invult. De Europese Commissie geeft lidstaten meer ruimte een eigen invulling te geven aan het beleid.

Lidstaten kunnen het toegekende budget inzetten voor directe inkomenssteun, maar ook in de vorm van zogenoemde eco-schematoeslagen, die gericht zijn op duurzaamheid.

Effect eco-schematoeslagen op duurzaamheid

In een ander rapport constateerde het Louis Bolk Instituut dat inzet van die toeslagen maar beperkt effect hebben op de duurzaamheidsdoelstellingen voor bodem, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Het totale Europese budget zal met ongeveer 4% dalen. De inkomenstoeslagen maken een deel uit van het inkomen, waardoor het gemiddelde effect over het geheel genomen beperkt blijft tot 1%. De melkveehouderij (-1,9%), de zetmeelaardappelbedrijven (-1,7%) en akkerbouwbedrijven (-1,4% krijgen te maken met grotere inkomenseffecten.

Inkomen opschroeven met zwaardere voorwaarden

Boeren die deelnemen aan het zogenoemde eco-schema kunnen daarmee hun inkomen opschroeven, maar daar staat tegenover dat ze aan zwaardere voorwaarden moeten voldoen. Afhankelijk van het gekozen scenario kan de hectaretoeslag variëren van € 205 tot € 1.650 per hectare.

Hoe groot de inkomenseffecten daarvan zijn, hangt af van de extra kosten die boeren maken om aan de voorwaarden te voldoen.

Ondernemers die niet aan het eco-schema deelnemen, moeten in dat scenario rekenen met een inkomensdaling die kan oplopen tot 20%.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer