Topsector Tuinbouw geeft veel uit aan innovatie

19-10-2012 | Laatste update op 31-08 | |
Topsector Tuinbouw geeft veel uit aan innovatie

De bedrijven in de topsectoren ‘Tuinbouw en uitgangsmaterialen’ gaven in 2010 bijna 500 miljoen euro uit aan innovatie. Dat is iets meer dan 5 procent van de toegevoegde waarde.

Daarmee scoort de topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen ruim twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,5 procent. Dat blijkt uit monitor Topsectoren van het ministerie van EL&I.

Dat is niet direct aan primaire teeltbedrijven toe te schrijven. Het zijn voornamelijk de bedrijven in de keten om de primaire productie heen die deze uitgaven voor hun rekening nemen. Zo ligt het aandeel dat de subsector overig (toeleveranciers van kennis, zaad, kassen etc) in innovatie steekt op bijna 8 procent, terwijl de primaire productie maar net iets meer dan 2 procent van de toegevoegde waarde uitgeeft aan innovatie.

De topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen is met ruim 14 miljard euro goed voor 4 procent van de totale Nederlandse uitvoer van goederen. Grofweg de helft van de uitvoerwaarde vanuit de Tuinbouw en uitgangsmaterialen bestaat uit bloemen en planten. Het Tuinbouwcomplex produceert in 2010 ruim 21 miljard euro. Dat levert een toegevoegde waarde op van bijna 8,8 miljard euro, een uitvoer van 14,1 miljard euro en een werkgelegenheid van 118 duizend personen.

Uit de monitor blijkt verder dat het aantal kenniswerkers relatief laag is in de topsector Tuinbouw en uitgangsmateriaal. Ook de arbeidsproductiviteit is relatief laag, in vergelijking met andere topsectoren, blijkt uit het overzicht.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer