Tomatenfamilies Dukker en Zwinkels fuseren

22-08-2018 | Laatste update op 18-05 | |
In de tomatenteelt zijn fusies de laatste jaren niet ingebruikelijk. - foto: G&F
In de tomatenteelt zijn fusies de laatste jaren niet ingebruikelijk. - foto: G&F

De familiebedrijven Dukker Kwekerijen en Zwinkels Tomaten gaan samen verder. De fusie leidt tot een areaal van 38 hectare op 8 teeltlocaties.

De beide ongeveer even grote familiebedrijven werkten al langer op diverse deelgebieden met elkaar samen. “De beslissing om tot één bedrijf te fuseren is voornamelijk ingegeven door organisatorische overwegingen”, zegt Tom Zwinkels. “Van 2 sterke familiebedrijven naar 1 robuust bedrijf van meerdere families. Hierdoor kan eenieder zich specialiseren en kunnen ambities optimaler worden ingevuld.”

Prominent, DOOR en Samax

Door de eenwording per 1 januari 2019 ontstaat een bedrijf van 38 hectare, verdeeld over 8 locaties in het Westland en op Voorne Putten. De huidige samenwerking binnen telersvereniging Prominent, afzetcoöperatie DOOR en energiemanagementbedrijf Samax zal worden gecontinueerd.

Nieuwe naam

Het bedrijf wordt één nieuwe entiteit met een nog nader te bepalen nieuwe naam. Alle 5 aandeelhouders van de 2 familiebedrijven zullen zitting nemen in de directie, waarbij een taakverdeling op expertisegebied heeft plaatsgevonden. Hans Zwinkels treedt terug als aandeelhouder, maar blijft de komende jaren nog actief betrokken bij de onderneming.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer