Doorgaan naar artikel

Tomaat los

‘Met later aanhouden van eerste dief kunnen we makkelijker wat hogere etmaaltemperaturen blijven aanhouden’

De achtste tros van de Arvento bij Paul van Schie in Kwintsheul bloeit begin week 10. Dan is ook voor het eerst een rondje geplukt. Het gemiddeld vruchtgewicht lag op 106 gram. “Met enten-toppen is de eerste tros altijd iets grover. Met de tweede tros zal dat knap terug zakken. Dan ben je al blij als je 85 tot 90 gram haalt.” Het ras Arvento heeft daarbij ook de eigenschap in het begin ietsje fijner te blijven.
Bij de eerste tros is overal het eerste bloemetje er af gehaald, omdat een vrucht daarvan anders meestal toch tot een bonk uitgroeit.

Foliebaan open trekken
Tijdens de afgelopen vorstperiode lag het vaste plastic folie gelukkig nog steeds in de kas, bij. “Daar hebben we heel veel plezier van gehad.” In de voorafgaande periode waren al wel gaten gestoken, op warmere plaatsen waar de ventilatoren naar het pad toe blazen.
Ook was het folie met touwtjes beweegbaar gemaakt boven het betonpad, om daar te kunnen luchten. Tijdens de vorst kon hij deze beweegbare foliestrook echter eveneens goed benutten. “De luchtramen zaten dichtgevroren. Als de zon dan kracht had, kon je die folie-baan rond 11.00 uur opentrekken, en zo toch veel vocht afvoeren. Om 15.00 uur of 15.30 uur trokken we hem dan weer dicht, zodat we temperatuur konden houden.”
Na 13 februari is het foliescherm definitief opengetrokken en verwijderd.

Temperatuur vast houden
Het beweegbare doek gaat elke nacht nog dicht, afhankelijk van de buitentemperatuur hoe laat dat gebeurt. “Dat kan rond 7.00 uur of 8.00 uur zijn, maar soms ook pas rond middernacht.” Ook staat de regeling zo ingesteld dat het doek in de middag nog dicht mag. “Als je op koude dagen wel heel veel licht hebt gehad, en de plant heeft nog veel energie over, dan kun je de temperatuur nog twee of drie uurtjes langer vasthouden.” Begin week 10 is dat, met somber weer, echter totaal niet aan de orde.

Dag even langer doortrekken
De nachttemperatuur van 15 graden Celsius wordt rond 4.00 uur opgetrokken naar 16 graden, om 6.00 uur uit te komen op 18 graden Celsius. Vanaf 8.30 uur mag de temperatuur richting 21 graden gaan opbouwen, wat tussen 10.30 uur en 11.00 uur wordt bereikt. Hoe laat weer afgebouwd wordt naar de nachttemperatuur hangt af van de instraling. “Is het heel donker, dan kan dat al om 16.00 uur zijn, met mooi weer trek je de dag nog even langer door.”

Water in mat overal gelijk houden
Met watergeven start hij rond 10.30 uur. Op donkere dagen houdt dat om 13.30 uur weer op, met mooi weer krijgen de planten om 14.30 uur of 15.00 uur hun laatste beurt.
“Ik streef al naar ongeveer 20 procent drain, om te zorgen dat de matten op de hele tuin weer een beetje gelijk zijn in watergehalte. Je komt uit de fase waarin de matten ingeteerd zijn. Het matgewicht blijft dan nog een poosje op dat niveau. Het heeft mij verrast dat matten achter de ventilatoren, waar het iets warmer is, soms droog zat waren. De EC zit daarbij op 6,8. Als die bijvoorbeeld richting 5 zou zijn geweest, dan zou het minder erg zijn om een dagje geen drain te hebben als nu.”

Extra hommels
Eind januari is in een vakje pepinomozaïekvirus gevonden, ondanks dat er tijdens de teeltwisseling alles aan gedaan is om schoon te beginnen. Het virus heeft zich inmiddels over d ehele tuin verspreid. “Je ziet dat de kop daardoor wel wat dunner staat, en dat de zetting iets moeilijker verloopt. We zetten daarom een keer extra hommels in.”
Feromoonvallen geven aan dat de bestrijding van de eerder gevonden Tuta absoluta goed is uitgepakt. Er worden niet veel mineermotten meer gevonden.
De Botrytis-aantasting valt mee. “We hebben tijdens het bladsnijden (tot aan de derde tros) nog maar één plant met Botrytis gevonden, ondanks een zachte winterperiode en het gebruik van AC-folie.”
Bij het blad verwijderen worden nu ook de eerste twee blaadjes van de plant en het blaadje bij de knoop van de geënt-getopte planten meegenomen. Eerder heeft hij die laten zitten, om in de teeltfase onder het folie geen invalspoort voor Botrytis te creëren.

Eerste dief iets later aanhouden
De komende periode blijft Van Schie heel alert op bladrandjes. Ook binnen zijn excursiegroep merkt hij dat het collega’s bezig houdt wat de beste manier is om bladrandjes te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.
In week 9 zijn om de vier planten de eerste dieven aangehouden. “Die houden we bewust pas vrij laat aan. Het idee is dat je dan meer met het licht mee kunt stoken, en makkelijker wat hogere etmaaltemperaturen kunt blijven aanhouden. Je bent dan wat minder gevoelig voor bladrandjes en Botrytis. Bij een eventueel tekort aan licht, bij een vroeg aangehouden dief, loop je ook meer risico op holle vruchten.”
Tegen plagen gaat een begin gemaakt worden met het uitzetten van biologische bestrijders. Wat Diglyphus en Macrolophus. De laatste wordt niet bijgevoerd. “Met niet zo’n hele grote tuin weten we het toch wel als er ergens een haard zit, en kunnen we daar bewust extra uitzetten.”

Bron: Groenten & Fruit actueel – Auteur: Peter Visser

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Paul van Schie

tomatenteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin