TOM Brabant opgeheven

25-09-2020 | Laatste update op 15-09 | |
TOM Brabant opgeheven
TOM Brabant opgeheven

De Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) Brabant beëindigt na 18 jaar haar activiteiten.

De TOM speelde een belangrijke rol in de stimulans van de ontwikkeling van de Brabantse glastuinbouw. De publiek-private samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en ZLTO ontsloot ruim 400 hectare kavels voor de glastuinbouw in 6 glastuinbouwgebieden. Daarbij werd 67 hectare solitair glas gesaneerd.

Mocht het project bij Deurne nog een keer doorgang vinden, met nog eens ruim 100 hectare uitgeefbare glastuinbouwkavels, dan is de oorspronkelijke opdracht helemaal gerealiseerd: realisatie van 500 hectare uitgeefbare tuinbouwpercelen voor 390 hectare glas.

Verlies van € 5,5 miljoen

Het gerealiseerde succes kostte de aandeelhouders wel geld. Er was vooraf gerekend op een redelijk rendement van 5% op het eigen vermogen van 1 miljoen euro. De economische crisis van 2010 tot 2015 zorgde echter dat aangekochte gronden minder waard werden, waardoor er uiteindelijk een verlies van ongeveer € 5,5 miljoen overblijft.

Directeur Piet Janmaat van de TOM ontving gisteren de provinciale onderscheiding Hertog Jan voor zijn verdiensten voor Brabant.

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer