Doorgaan naar artikel

Telers van Tolpoort gaan voor GMO-steun

Tolpoort

Tolpoort Vegetables gaat voor GMO-deelname. - Foto Lex Salverda.

Telersvereniging Tolpoort Vegetables gaat een erkenning aanvragen als GMO-erkende telersvereniging om Europese steun aan te vragen.

Dat stelt de telersvereniging, die zich dit jaar losmaakte van The Greenery. Tolpoort Vegetables zegt haar aanvraag intensief voor te bereiden en wil nu geen toelichting geven. Gemikt wordt op deelname in 2023. Met bloemkool en witlof is Tolpoort Vegetables marktleider van Nederland. In totaal vertegenwoordigen telers 2.000 hectare in Nederland en Spanje.

Sectorale Interventie

Op woensdag 5 oktober was de uiterste indientermijn voor aanvraag van een nieuw operationeel programma voor 2023. Daarnaast heeft Nederland deze week haar invulling van Europese subsidies (GLB) definitief naar Brussel gestuurd: het Nationaal Strategisch Plan. De Europese regeling GMO heet daarin straks Sectorale interventie Groenten&Fruit. Via de Europese regelingen wordt tot 2027 extra ingezet op verduurzaming, met hogere subsidiebijdragen als de aanvrager daar sterk op inzetten.

Groei in deelname

De Nederlandse overheid voorziet dat meer telersverenigingen aanhaken bij de nieuwe regeling, die met het Nederlandse bedrijfsleven is opgesteld. De Europese bijdragen zullen daardoor stijgen van € 56 miljoen in 2023 naar € 80 miljoen in 2027. Op dit moment zijn negen telersverenigingen erkend als GMO-organisatie. Daarmee kunnen ze aanspraak maken op de gelden uit de regeling.

Beheer
WP Admin