Doorgaan naar artikel

Toezichthouder aardwarmte SodM wil extra regels en mankracht

Aardwarmtetoezichthouder SodM onderzoekt extra veiligheidsregels. De dienst gaat facturen schrijven voor toezicht en vraagt extra capaciteit voor verwachte versnelling van aardwarmte.

Dat blijkt uit het Jaarplan 2023 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het wordt voor aardwarmte een interessant jaar waarin mogelijk meer inzicht komt in de risico’s op aardbevingen. Met name het onttrekken van warmte aan diepe bodemlagen wordt onderzocht. Een rapport van onder meer Fugro, getiteld Risk of Seismicity due to cooling effects in geothermal systems wordt op dit moment besproken. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd.

Wel of niet meer inzet op toezicht aardwarmte

SodM gaat uit van een stevige groei van het aantal aardwarmtebronnen in toekomst. Dat zal ook buiten tuinbouw in de gebouwde omgeving gebeuren. In 2022 zag SodM enkele onveilige incidenten met aardwarmteinstallaties, waardoor mogelijk extra veiligheidsregels nodig zijn. Daarnaast vraagt de toezichthouder extra capaciteit vanwege die voorziene groei van het aantal bronnen.

SodM zal in 2023 niet extra mankracht in toezicht voor aardwarmte stoppen. Hoewel SodM zegt meer te focussen op aardwarmte en minder op toezicht in olie- en gaswinning, blijkt dat niet uit de plannen voor 2023. Circa 10% van de mankracht zit in toezicht op aardwarmte-installaties. Dat is gelijk aan 2022, terwijl er bij alle andere toezichtsvelden stijging is in het toezichtspercentage.

Heffingen voor toezicht

Wat wel nieuw is in 2023 is verplichte betaling voor toezicht op aardwarmte-installaties. SodM brengt het toezicht in rekening met heffingen. Hoe groot de kostenstijging is voor de aardwarmtebedrijven wordt niet duidelijk.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin