Doorgaan naar artikel

Toezicht telers Westland op vrijstellingen water

In het Westland is grondwater vaak nog nodig voor gietwater. - Foto: Rainlevelr

In het Westland is grondwater vaak nog nodig voor gietwater. - Foto: Rainlevelr

Gemeente Westland houdt toezicht op hoe telers omgaan met ontheffingen voor zuiveren van afvalwater en terugpompen brijnwater.

Dat blijkt uit de verordeningen die verschenen zijn voor het uitstel van aanscherpingen voor zuivering en brijnwater.

Bij het toezicht op het terugpompen van brijnwater is een bestuurlijke boete ingesteld voor overtredingen. Dat is niet het geval voor toezicht op zuiveren. Brijnwater is een afvalproduct van opgepompt grondwater voor gietwater. De glastuinbouw werkt aan een plan om het terugpompen van dit afgewerkte zoute water terug te dringen, maar kan nog niet zonder. Een Westlandse ontheffing voor ruim 200 teeltbedrijven om brijnwater terug te pompen in de diepere grondlaag loopt in juli af en wordt verlengd tot 2024.

Uitstel zuiveringsplicht

Telers die deelnemen aan de collectieve plannen voor waterzuivering in Westland, krijgen tot 2024 uitstel voor de zuiveringsplicht. Wel worden zij geacht het afvalwater zo ‘lang mogelijk vast te houden’ voor het geloosd wordt op het riool. Dat blijkt uit de verordening.

Toezicht brijnwater gereguleerd

Het toezicht op brijnwater is meer gereguleerd. Bij telers wordt steeds beter in kaart gebracht hoeveel ze terugpompen en wat de gehaltes zijn van meerdere stoffen in die volumes. Voor alle telers is het verplicht voor 1 oktober een monster te laten nemen van dat brijnwater. Een onafhankelijk adviesbureau mag dat afnemen met onafhankelijk labonderzoek volgens bekende normen.

Telers met een ontheffing moeten tevens coördinaten van de bronnen opgeven, als ook de bodemprofielen en registratienummers van watermeters met ijkrapporten. Ook moeten zij de beschikbare capaciteit van de regenwaterbassins opgeven.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin