Doorgaan naar artikel

Toevoeging drijfmest compenseert productieverlies

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Uit 3-jarig onderzoek van Agrifirm blijkt dat toevoegingen van Entec fl aan varkens- of rundveedrijfmest productieverhogend werkt. Op die manier kan het productieverlies dat ontstaat door te voldoen aan de gebruiksnorm gecompenseerd worden.

Agrifirm voerde het onderzoek met varkensdrijfmest uit in aardappelen, maar het effect valt te vertalen naar andere gewassen zoals vollegrondsgroenten. Entec fl bevat dezelfde stof als Entec in korrelvorm. Entec fl is een nitrificatieremmer die de omzetting van ammonium naar nitraat (in bijvoorbeeld drijfmest) afremt. Door de remming komt de nitraat geleidelijk en daardoor langdurig beschikbaar voor de plant. Daarom is het risico op uitspoeling kleiner en kan bespaard worden op de stikstofgift.

De dosering is afhankelijk van de bewerkingsdiepte van de bodem. Bij ploegen of spitten tot 30 centimeter diepte is 8 liter per hectare nodig. Bij rijenbemesting geldt een aangepaste dosering van 4 liter per hectare. De dosering is niet afhankelijk van de mestsoort, de hoeveelheid mest of de temperatuur.

Gecoate meststoffen

Agrifirm toetste in zijn proefvelden ook gecoate meststoffen. Dit zijn korrels waarin ureumstikstof is omhuld met een coating. In de coating zitten piepkleine gaatjes die nodig zijn om de ureum in oplossing te brengen en voor de afgifte. Op die manier loopt de coating als het ware leeg en komt de ureum geleidelijk vrij.

De werkingsduur is afhankelijk van de coating en kan variëren van twee à drie maanden (bij een temperatuur van 20 graden) tot vijf à zes maanden. Gecoate meststoffen hebben geen ec en spoelen niet uit. De afgifte is af te stemmen op de behoefte van het gewas. Toepassen als rijenbemesting tijdens het schoffelen behoort tot de mogelijkheden. Voor het vrijkomen van de stikstof is vocht nodig, daarvoor moeten de korrels licht ingewerkt zijn.

Compensatie voor lagere gebruiksnorm

Driejarig onderzoek in aardappelen, uitgevoerd op PPO Vredepeel, wijst uit dat bemesten volgens de nieuwe stikstofgebruiksnorm opbrengst kost. Werden daarentegen Top Flow Entec fl of gecoate meststoffen gebruikt, dan was de productie zelfs beter dan de oude hogere norm.

Daaruit concludeert Johan Brooijmans van Agrifirm dat het effect van bemesting volgens de lagere gebruiksnorm vanaf 2015 te compenseren valt door toevoeging van Top Flow Entec fl aan dierlijke mest of door gebruik te maken van gecoate meststoffen. Bij deze twee nieuwe strategieën blijkt dat de stikstofbeschikbaarheid tijdens het groeiseizoen op niveau blijft.

In prei heeft Agrifirm vergelijkbare proeven uitgevoerd. Ook hierin blijkt de stikstofbenutting hoger. Uiteindelijk neemt het gewas meer stikstof op.

Beheer
WP Admin