Doorgaan naar artikel

Toelating Serenade enorm uitgebreid

Afbeelding

Het ‘groene’ fungicide Serenade SC van Bayer Crop Sciences heeft van het Ctgb een toepassingsuitbreiding gekregen voor een enorm groot aantal glas- en vollegrondsgroenten en fruitgewassen zoals aardbei.

Voor de uitbreiding komen voor de glasgroententeelt onder andere in aanmerking de teelten van alle peulvruchten, bladgroenten, bosui, asperge, bleekselderij, rabarber, knolvenkel, erwt met peul, bloemkool, Chinese kool, koolrabi (ook onbedekte teelt), radijsachtigen  (ook onbedekt) en alle komkommerachtigen met eetbare en niet-eetbare schil. Ook voor de onbedekte teelt van een groot aantal fruit- en groentegewassen is nu een toelating van Serenade SC.

De werkzame stof van Serenade is Bacillus subtilis, stam QST 713. Deze bacterie komt van nature ook in de grond voor. Daardoor past Serenade helemaal in de doelstellingen van de onlangs met de overheid afgesproken ‘Green Deal’ waarbij gestreefd wordt gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens en milieu sneller te beoordelen.

Aanpak grote knelpunten in kleine teelten

Bayer CropScience heeft in nauwe samenwerking met de Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket van onder meer het Hoofdproductschap Akkerbouw, de NFO en LTO Glaskracht Nederland, zoveel mogelijk gewasgroepen in deze aanvraag meegenomen. Vooral kleine gewassen kennen nog een groot aantal de knelpunten in de beheersing van botrytis, echte meeldauw, alternaria, sclerotinia, septoria en roest. Dit zijn schimmelziekten waarop het biologisch fungicide Serenade zijn werking heeft.

Proefbespuiting raadzaam

Het middel valt onder NLKUG-regeling (Nederlandse Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel) waarbij de sector en de toelatingshouder samen de toelating aanvragen. Jeannette Vriend van LTO Glaskracht Nederland coördineert de aanvragen voor de glastuinbouw. Voor deze middelen geldt dat geen of beperkt werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek is uitgevoerd. Het is dus raadzaam te allen tijde een proefbespuiting uit te voeren indien er nog geen ervaring met dit product is opgedaan.

‘Samenwerking werkt echt’

Leon Duijvestijn, andijvieteler en contactpersoon bladgroente in het ondernemersnetwerk Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland: “Hier worden we blij van. De laatste jaren worden ons steeds meer middelen ontnomen. Dat gaat wel eens te snel. Maar ook wij weten dat de toekomst groener moet. Met dit middel zetten we een grote stap in die richting. Een mooi bewijs dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven echt werkt”, zegt hij in het persbericht van het netwerk ‘Expert Centre for Specialty Crops’.

Kijk in de bijlage voor de volledige lijst van het Ctgb

Beheer
WP Admin