Toelating PMV-01 tegen pepino in tomaat ter inzage

02-06-2016 | Laatste update op 12-09 | |
Toelating PMV-01 tegen pepino in tomaat ter inzage
Toelating PMV-01 tegen pepino in tomaat ter inzage

Het Ctgb legt zijn voorgenomen besluit voor toelating van PMV-01 van DCM tot 17 juni ter inzage. Tot twee weken na deze datum kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Daarna besluit Ctgb of PMV-01 daadwerkelijk wordt toegelaten.

PMV-01 is een methode om tomaten in een jong stadium te infecteren met een zwakke stam van het pepinomozaïekvirus zodat zij daarna weerbaar zijn tegen agressieve vormen van dit virus. DCM ontwikkelde in nauwe samenwerking met Belgische onderzoekscentra het vaccin op basis van de CH2-stam, isolaat 1906. Het product is al geruime tijd in België toegelaten. De werkzame stof staat sinds november 2015 op de EU-Annex-1-lijst van toegelaten stoffen.

Nieuwe werkzame stof

Voor middelen met werkzame stoffen die nog niet eerder in Nederland zijn toegelaten biedt het Ctgb aan belanghebbende de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen neemt het College dan mee in de besluitvorming over de toelating. Zo ook voor PMV-01. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, zal het Ctgb in de volgende vergadering (juli) het besluit bekrachtigen en publiceren in de Staatscourant, aldus voorlichter Luc Krekels.

Vrijstelling voorbij

In Nederland wordt PMV-01 al een aantal jaar toegepast in de tomatenteelt op basis van steeds hernieuwde voorlopige toelatingen voor 120 dagen. Deze vrijstellingen geeft het Ministerie van Economische Zaken af op basis van landbouwkundige onmisbaarheid. Met de toelating van PMV-01 zijn deze vrijstellingen niet meer nodig.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer