Doorgaan naar artikel

Toelating nieuwe veredeling duurt nog jaren

De vereenvoudigde toelating van nieuwe veredelingstechnieken is een kwestie van lange adem.

Landbouwminister Henk Staghouwer zegt dat het nog jaren kan duren voordat er nieuwe regelgeving is, die het mogelijk maakt om nieuwe veredelingstechnieken toe te passen zonder de zware toets van de huidige regelgeving voor biotechnologie.

De Tweede Kamer had in een motie van Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) gevraagd om een plan van aanpak te maken om op de kortst mogelijke termijn biotechnologische technieken veilig te kunnen inzetten bij de voedselproductie.

Publieke peiling toelating nieuwe technieken

Het kabinet zet er in Brussel wel druk op en mede naar aanleiding van agendering door Nederland kwam het onderwerp op de agenda. De Europese Commissie wil aan het eind van dit jaar via een publieke consultatie peilen hoe er in Europa wordt gedacht over de toelating van nieuwe veredelingstechnieken. Daarna zal in de loop van volgend jaar een wetsvoorstel worden gepresenteerd. Dat moet vervolgens door zowel de lidstaten als het Europees Parlement worden beoordeeld. Dat is een proces van jaren.

Staghouwer belooft dat hij het proces in Brussel samen met minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid Welzijn en Sport) nauwlettend zal volgen. Waar nodig levert hij wetenschappelijke onderbouwing om de Europese Commissie te ondersteunen. Tegelijk kijkt Nederland hoe verschillende lidstaten tegenover de nieuwe regelgeving staan, wat de belangrijkste spelers in het krachtenveld ervan vinden en waar de mogelijkheden en knelpunten liggen. Op die manier hoopt Staghouwer beslagen ten ijs te komen om de discussie in Europa succesvol te kunnen afronden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin