Doorgaan naar artikel

Toelating metam-natrium blijft overeind

Het Ctgb heeft besloten dat de toelating van metam-natrium gehandhaafd blijft. Daarmee worden bezwaren van de betrokken toelatinghouders over de opgelegde (extra) gebruiksvoorschriften én het bezwaar van de Stichting Bollenboos over de toelating op zich ter zijde geschoven.

Woensdag 15 juni heeft het Ctgb een besluit genomen over de bezwaren rondom de toelating van metam-natrium. Metam-natrium is een gasvormig grondontsmettingsmiddel met, onder strenge voorwaarden, toelating voor vollegrondsgroenten en aardbeien. Vooruitlopend op herplaatsing van de stof mag Nederland het gebruik toelaten met speciale toestemming van de Europese Commissie. De “essential use” toelating is gebaseerd op het feit dat grondontsmetting voor verschillende teelten essentieel is. Inmiddels is België bezig met een reguliere Europese toelating.

Aanvullende restricties

Op grond van nader onderzoek concludeert het Ctgb dat er aanwijzingen waren dat het gebruik van metam-natrium onder ongunstige (atmosferische) omstandigheden tot ernstige risico’s voor omwonende kinderen zou kunnen leiden. Met aanvullende restricties (voldoende diep in de grond, afdekken perceel, bufferzone) heeft het college passende aanvullende maatregelen genomen.

Op grond van deze overwegingen handhaaft het College de eerdere toelating met restricties van de metam-natriumtoepassingen. Zo blijft het middel beschikbaar voor de sector, terwijl de veiligheid van mens, dier en milieu gewaarborgd is, aldus het Ctgb.

Drie bezwaren

Zowel de betrokken toelatinghouders, als de Stichting Bollenboos hadden bezwaar gemaakt tegen Ctgb-besluiten over de toelating van drie gewasbeschermingsmiddelen op basis van de stof metam-natrium. De toelatingshouders maakten bezwaar tegen de opgelegde (extra) gebruiksvoorschriften. Het bezwaar van de Stichting Bollenboos betrof juist het toegelaten zijn van de middelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin