Toekomst Zuid-Limburgse fruitteelt op het spel

22-06-2017 | |
Foto: Marcel van Hoorn
Foto: Marcel van Hoorn

Door de water- en hagelschade van vorig jaar, de vorstschade dit voorjaar en de huidige droogte staat de toekomst van de Zuid-Limburgse fruitteelt op het spel.

Geen beregeningsmogelijkheden

De Zuid-Limburgse fruitteeltsector maakt zware tijden door. De sector staat financieel onder druk door de Ruslandboycot en de weersomstandigheden van vorig en dit jaar. Telers in Zuid-Limburg hebben vaak geen mogelijkheden om te beregenen of ze hebben te maken met beperkingen bij nachtvorstberegening omdat ze in een grondwaterbeschermingsgebied telen.

Werkgroep en actieplan

“De vorstschade van afgelopen april was voor de LLTB, NFO en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg aanleiding een werkgroep op te richten”, vertelt Sjaak Walraven, voorzitter van de LLTB-vakgroep Fruitteelt op de website van de LLTB. “Een actieplan moet de sector in de toekomst een vorm van ondersteuning gaan bieden. Met de enquête willen we een totaalbeeld vormen en niet inzoomen op bedrijfsniveau.” Uit de enquête moet onder meer blijken hoeveel fruittelers er momenteel in de financiële problemen zijn gekomen.

Te nemen maatregelen

Maatregelen die volgens de werkgroep genomen kunnen worden, zijn onder meer het financieel begeleiden van de getroffen fruitteeltbedrijven, een beroep doen op regionale steun aan de sector, een betere borging van het vorstrisico, het aanpassen van de brede weersverzekering en een lagere assurantiebelasting.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer