Doorgaan naar artikel

ToCV al op 10 bedrijven in westelijke provincies

Symptomen van het Tomatenchlorosevrius. - foto: GFH

Symptomen van het Tomatenchlorosevrius. - foto: GFH

Het Tomatenchlorosevirus ToCV verspreidt zich verder op Nederlandse tomatenbedrijven. NVWA en Tuinbouwalert bevestigen nu eerder deze week al bij telers en voorlichters rondgaande verhalen.

Officieel is nu op 10 tomatenbedrijven het virus definitief aangetroffen, zegt crisismanager Peter Verbaas van GroentenFruitHuis. Het gebied waarbinnen de besmette bedrijven liggen, is ook groter geworden: naast Westland en Zuidplas, waar de eerste 3 besmettingen gevonden werden, zijn er meer bedrijven in Zuid-Holland en ook enkele meldingen in Zeeland en Noord-Holland, aldus Verbaas.

‘Dit seizoen heeft Nederland dit virus’

Eind december brachten NVWA en crisisorganisatie van de sector Tuinbouwalert de telers van de vondst van ToCV op de hoogte. De strategie was op dat moment gericht op uitroeiing van het virus en van de witte vlieg als drager ervan. Die strategie is nu volgens Verbaas en de NVWA ‘niet meer realistisch’.

“Dit seizoen zal het zo zijn dat Nederland dit virus heeft. Als sector gaan we wel bij de teeltwisseling alles op alles zetten om alsnog de bedrijven schoon te krijgen.” Goed nieuws is dat de strategie om de plaag met biologische bestrijding de baas te worden op de eerste 3 getroffen bedrijven goed lijkt te werken.

Biologie op gang krijgen

Volgens Helma Verberkt, die namens LTO Glaskracht Nederland het woord voert op dit dossier, is het vooral zaak om vroeg in het seizoen de biologie goed op gang te krijgen. “Een goede populatie roofwantsen en wekelijks sluipwespen inbrengen. Op de eerste getroffen bedrijven is daarmee het aantal witte vliegen per vangplaat teruggebracht tot 1 à 2 per week.”

Als straks in het voorjaar de luchtramen opengaan en het risico op verspreiding door de lucht groter wordt, is een aanvullend integreerbaar middel nodig. “Een vrijstelling van zo’n in de biologische bestrijding integreerbaar chemisch middel is in voorbereiding”, aldus Verberkt. Over welk middel het gaat, daarover kan ze nog geen uitspraak doen.

Bron lastig traceerbaar

De wijdere verspreiding maakt het ook moeilijker om nog de bron voor de besmetting met ToCV te vinden. “Dat blijft natuurlijk wel het streven van de sector en de NVWA. Er is ook risicogericht gezocht bij bedrijven rond de eerste drie aangetaste bedrijven en bedrijven die met dezelfde plantenkweker werken.”

Het vinden van een bron en een besmettingsroute is volgens Verberkt ook van belang om nieuwe besmettingen te voorkomen. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Tomato Yellow Leaf Curl Virus dat in Zuid-Europa in de tomaten heel wat productieschade geeft.”

‘Plaag serieus benaderen’

“Dat er meer meldingen van besmette bedrijven zouden gaan komen, was te verwachten”, stelt teeltvoorlichter Henk Kalkman van Delphy. “We moeten daar ook niet te paniekerig over doen. Maar wel alert blijven en de plaag serieus benaderen.”

Volgens Kalkman is niet te voorspellen hoeveel productieverlies ToCV in Nederlandse teeltomstandigheden zal kunnen gaan opleveren. “Het enige wat telers nu kunnen doen, is zich houden aan de in december al doorgegeven maatregelen: witte vlieg kort houden, aangetaste planten van het bedrijf af en niet verzwijgen, maar melden.”

Beheer
WP Admin