Doorgaan naar artikel

ToBRFV trekt wissel op NVWA en crisisaanpak

NVWA voert veel extra monitoringzaken uit voor ToBRFV. Deze archieffoto toont een beperkte plantruiming. - Foto: ton van der Scheer.

NVWA voert veel extra monitoringzaken uit voor ToBRFV. Deze archieffoto toont een beperkte plantruiming. - Foto: ton van der Scheer.

Door zeer veel inzet van personeel op ToBRFV-taken loopt andere crisisbeheersing vertraging op.

Dat blijkt uit de Verantwoordingsrapportage NVWA 2020. De NVWA kreeg in 2020 te maken met nieuwe Europese plantgezondheidsregels, maar ook met het tomatenvirus ToBRFV. Bestrijding van dat virus vergde in 2020 ‘zeer veel inzet’, terwijl het lastig is gekwalificeerd personeel te vinden.

Achterstand crisisaanpak

In 2020 zijn taken blijven liggen op andere vlakken dan ToBRFV. Nederland loopt daardoor achterstand op in het voorbereiden op andere crises. “Hierdoor is er geen capaciteit beschikbaar geweest voor het opzetten van een Incidenten en Crisis Organisatie of het ontwikkelen van noodplannen en oefenen met draaiboeken in het kader van crisisvoorbereiding.” Nederland moet in 2023 klaar zijn met draaiboeken voor gevaarlijke uitbraken van plantenziektes als Xylella, maar NVWA noemt dat nu een grote uitdaging.

Halvering bedrijfsbezoek

Door coronamaatregelen was het plantgezondheidstoezicht beperkter in 2020. Van de 12.500 groente- en fruitbedrijven werd 2% bezocht ter controle. Dat was de helft van het aantal bedrijven in 2019.

Beheer
WP Admin