Doorgaan naar artikel

‘ToBRFV-maatregelen alleen in Westland na vondst’

Foto: Gerard Boonekamp

Foto: Gerard Boonekamp

Teelt en handel verwachten dat als ToBRFV in Westland bevestigd wordt, alleen Westland tot besmet gebied wordt verklaard.

Op 1 november gaan Europese noodmaatregelen gelden. Voor opkwekers van jonge tomaten- en paprikaplanten geldt dan dat hun planten afkomstig moeten zijn uit een officieel ToBRFV-vrij gebied óf dat zij geproduceerd moeten zijn uit geteste zaden met een inspectie tijdens de opkweek. De waarschijnlijke besmetting in Westland maakt dat een gebied in Nederland wordt aangewezen dat niet ToBRFV-vrij is.

TuinbouwAlert, de woordvoerder van teelt, handel en bedrijven in uitgangsmateriaal, gaat ervan uit dat dit alleen het gebied Westland betreft. In het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie voor de noodmaatregelen wordt geen precieze definitie gegeven van het besmettingsgebied. De NVWA had maandag nog geen antwoord op de vraag over het afgebakende gebied.

Tevredenheid aanpak

TuinbouwAlert laat weten tevreden te zijn met de gekozen aanpak van de NVWA door geen gewas te ruimen bij ToBRFV-besmetting. “Wij kunnen ons daarin vinden. Het betreft een plantenvirus. ToBRFV vormt net als andere plantenvirussen geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan het virus een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de tomatenteelt. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Die zijn niet op de markt te brengen; ze voldoen niet aan kwaliteitsstandaarden. Het is aan de ondernemer om de afweging te maken de teelt eerder te wisselen. Bij de teeltwisseling moeten wel extra maatregelen worden getroffen.”

Zekerheid

TuinbouwAlert.nl sluit niet uit dat telers hun plantenkwekers om onderzoeksresultaten gaan verzoeken. Zeker buitenlandse bedrijven vragen dat al.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin