ToBRFV-besmetting komt van tomatenzaad uit Peru

10-02-2020 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

NVWA heeft ToBRFV-besmettingen op Nederlandse teeltbedrijven herleid naar tomatenzaad uit Peru. De vondst lijkt een stap in de richting van het controleren en uitbannen van ToBRFV op termijn en kan leiden tot mogelijke schadeclaims.

Plantenziektes zijn tot nog toe steeds lastig te herleiden geweest naar zaad. Deze vondst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan gevolgen hebben voor aansprakelijkheid bij schade door maatregelen uit besmetting. Zaadbedrijven zijn al enkele jaren op de hoogte van risico’s van ToBRFV en doen intensiever onderzoek. De kwaliteit van zaadonderzoek is sinds de verspreiding van ToBRFV steeds verbeterd.

NVWA kon nog geen toelichting geven op de vondst en gevolgen. Landbouwminister Carola Schouten heeft vrijdag wel een Kamerbrief gestuurd over de vondst. Ook TuinbouwAlert kon nog niet reageren, maar wijst in een persbericht ook op de Europese verspreiding van ToBRFV.

ToBRFV raakt vooral plantenkwekers

NVWA doet onderzoek bij plantenkwekers, bij vondst van een besmetting zijn de gevolgen voor plantenkwekers zeer groot. Op die bedrijven moet het virus eerst geëlimineerd worden voordat voor ‘ToBRFV-vatbare planten’ mogen worden afgeleverd, schrijft de autoriteit. Dat is een vergaande maatregel.

Meer risico plantenkwekers

Afgelopen najaar schreef minister Schouten dat de Nederlandse opkwekers van tomatenplanten meer risico lopen bij ToBRFV-besmetting dan telers. De plantenkwekers moeten bij een vondst van ToBRFV de hele partij vernietigen, terwijl bij tomaten- en paprikatelers kan worden volstaan met extra hygiënemaatregelen.

Sinds november gelden Europese eisen voor onderzoek en certificering van zaad- en plantmateriaal. Planten uit niet vrij getest zaad mogen niet worden afgeleverd, schrijft NVWA.

Hoeveel bedrijven betrokken zijn in het onderzoek van dit zaadspoor is nog niet duidelijk.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer