‘Timmermans houdt landbouwstudie onder de pet’

27-05-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Frans Timmermans tijdens een toespraak bij de Europese Commissie. - Foto: ANP
Frans Timmermans tijdens een toespraak bij de Europese Commissie. - Foto: ANP

De Europese Commissie houdt al zes maanden een studie onder de pet over de gevolgen van de Boer-tot-Bord-strategie. Dat schrijft de denktank Farm Europe in een nieuwsbrief.

Volgens de nieuwsbrief zal de studie niet openbaar worden gemaakt tot na de onderhandelingen over het gemeenschappelijke landbouwbeleid tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap.

Inkomens nemen 8% af

Uitkomsten van de studie zouden laten zien dat de de landbouwinkomens met (ten minste) 8% afnemen. Los daarvan krijgt de landbouw te maken met een ‘massieve herstructurering, waarbij de minst-productieve grond de landbouw uitgaat en het aantal landbouwbedrijven fors daalt.

De Europese export (granen, suiker, wijnen) neemt met 10 tot 20% af, de invoer van plantaardige eiwitten (in de vorm van soja) neemt juist toe, onder meer om de vermindering van het areaal aan oliezaden te compenseren.

Gevolgen van de plannen

De gegevens waarover Farm Europe beschikt laten zien dat de plannen (minder kunstmestgebruik, minder antibioticagebruik, minder gewasbeschermingsmiddelen, uitbreiding van ecologische elementen op boerenbedrijven, uitbreiding van areaal biologische landbouw, meer bossenaanleg) een lagere landbouwproductie (-10%) en een hogere consumenten prijs (+10%) over de gehele lijn tot gevolg hebben.

Vice-president Frans Timmermans is deze week zelf bij die onderhandelingen (als supervisor van landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski). Volgens ingewijden die vlakbij de onderhandelingen zijn, drukt de Nederlandse commissaris ‘een zware stempel op de besprekingen’.

Timmermans

Timmermans leidde enkele maanden geleden de onderhandelingen al in met het dreigement de landbouwvoorstellen helemaal in te trekken, als parlement en landbouwministers niet bereid waren meer ambitie te tonen op gebied van klimaat, biodiversiteit en milieu.

Nu bepleit Timmermans via de Boer-tot-Bord-strategie verschillende doelen, waarvan de effecten nog niet duidelijk zijn, terwijl zowel de lidstaten als het parlement meermaals gevraagd hebben om een effectbeoordeling. De Europese Commissie stelt formeel dat een strategie geen effectbeoordeling behoeft, maar dat die voor wetgeving wel nodig is.

Impact-assessment per onderdeel

De Europese Commissie zou er de voorkeur aan geven om voor elk onderdeel van de Boer-tot-Bord-strategie een aparte impact-assessment te maken, die gekoppeld is aan de wetsvoorstellen die daarvoor worden gepresenteerd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer