Doorgaan naar artikel

Timmermans: boer en tuinder begeleiden naar duurzaamheid

Beoogd Eurocommissaris Frans Timmermans wil samen met de boer en tuinder op zoek naar een meer duurzame landbouw. Hij zegt dat Europa haar boeren nodig heeft om de klimaatdoelen te halen.

De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Timmermans zal hier als uitvoerend commissaris zorg voor moeten dragen. Het Europees Parlement ondervroeg hem dinsdagavond over zijn plannen. Daarbij deed hij ook de toezegging om binnen 100 dagen met de eerste voorstellen te komen.

Green Deal

Als uitvoerend commissaris stelt hij de kaders van de zogenoemde Green Deal, waar behalve landbouw ook transport, energie en mobiliteit veranderingen tegemoet gaan zien. Hiervoor moet Timmermans samenwerken met de individuele commissarissen, dus ook met de dinsdagochtend goedgekeurde kandidaat Janusz Wojciechowski.

Geen budgetdiscussie

Nederlands CDA‘er Esther de Lange mocht als eerste een vraag stellen aan de beoogd commissaris, gevolgd door nog 24 ander Europarlementariërs. Ze vroeg Timmermans hoe hij denkt om andere landen die de klimaaturgentie wat minder voelen mee te krijgen in zijn plannen. De parlementariërs kregen de gelegenheid tot het stellen van 1 vraag en een vervolgvraag. De Lange had hiermee niet de mogelijkheid om Timmermans te vragen naar de hoogte van het budget. “Ik had gehoopt dat iemand anders die vraag zou stellen,” vertelt De Lange achteraf. “Dat is een belangrijke discussie.”

Timmermans statement vooraf was al dat wat hem betreft 40% van de landbouwsubsidies ook moet worden ingezet voor het behalen van klimaatdoelen.

Verdienmodel binnen huidige mededingingsregels

De Lange zegt vertrouwen te hebben in Timmermans, “maar op landbouwgebied schiet zijn kennis nog tekort,” ziet ze. Dat bleek ook uit de Timmermans antwoord op de vraag van de Ierse Mairead McGuinnes (Christendemocraten). Eerder sprak Timmermans over het duidelijk maken van de duurzaamheid van producten. “Het moet voor consumenten duidelijk zijn dat voor een product bijvoorbeeld geen bossen zijn gekapt.” De Ierse parlementariër vroeg Timmermans hoe hij het verdienmodel voor duurzamere productie zag binnen de huidige mededingingsregels. Een concreet antwoord gaf Timmermans niet, hij zei wel dat wat hem betreft in handelsakkoorden rekening moet worden gehouden met de productieomstandigheden.

Timmermans staat bekend om zijn vaardigheid om zich in meerdere talen uit te kunnen drukken en deed dat ook. 3 Nederlandse parlementariërs bevroegen hem in het Nederlands, dus zo antwoordde Timmermans ook. Een vurig pleidooi van een Italiaanse parlementariër, die Timmermans betuchtte van het ‘verkondigen van propaganda’, beantwoordde Timmermans dus ook in het Italiaans.

Energietransitie kolenmijnen

Veel Oost-Europese parlementariërs vroegen Timmermans naar zijn plannen om de huidige werknemers van bijvoorbeeld kolenmijnen en -centrales te helpen bij de energietransitie. Timmermans liet blijken dat hij daar rekening mee wil houden en de economie als geheel wil ombuigen naar klimaatneutraal. Timmermans noemde ook kort het Nederlandse boerenprotest, dat hij ziet als ondernemers die de wanhoop nabij zijn. “Boeren zijn slimme mensen en ondernemers, ze verdienen te weten waar ze aan toe zijn, dat moeten we ze de komende tijd laten zien.”

Anja Hazekamp: drastische krimp veestapel

Namens de Partij van de Dieren stelde Anja Hazekamp dat Timmermans de veehouderij te weinig aanpakt. Ze pleit voor een drastische krimp van de veestapel en het onmiddellijk stoppen van de landbouwsubsidies. Desgevraagd zegt Hazekamp dat een krimp van 70% volgens haar nodig is om de hele EU klimaatneutraal te maken. Timmermans zag hier weinig in. “Bovendien lijkt u zich niet te realiseren wat de enorme sociale ellende is die zo’n maatregel zou veroorzaken.”

Met boeren in gesprek

Timmermans liet duidelijk merken dat hij de Europese burgers en ook de boeren mee wil nemen in zijn plannen. “Boeren zijn deel van de oplossing,” vindt hij. “We moeten duidelijk naar de boeren zijn wat er van ze verwacht wordt, daar moeten we ze in meenemen. Ik wil daarvoor, als het nodig is, ook met boeren in gesprek om dat mogelijk te maken.”

Huitema: positief

Die uitspraak stemt VVD‘er Jan Huitema positief, zegt hij achteraf. “Hij heeft goede dingen gezegd over boeren, hij maakt duidelijk wat hij wil en denkt ook na over bijvoorbeeld het verdienmodel voor de agrarisch ondernemer.”

Share this

Afbeelding
Lydia van Rooijen

Parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin