Tijdelijke vrijstelling Raptol in biologische appels

16-02-2017 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het middel Raptol heeft een tijdelijke vrijstelling gekregen voor de bestrijding van appelbloesemkever in de biologische teelt van appels. De toelating geldt van 1 maart tot 15 april 2017.

Raptol bevat als werkzame stoffen koolzaadolie en pyrethrinen. Het middel mag maximaal twee keer worden toegepast in een maximale dosering van 4,6 liter per hectare. Tussen de twee bespuitingen moet minimaal zeven dagen zitten.

Bescherming waterorganismen

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: wanneer in perceelstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 meter vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% drift-reducerende spuitdoppen en lage ventilatorstand (400 rpm) in combinatie met een gesloten windhaag op de rand van het rijpad met een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.

Bescherming bestuivende insecten

Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan wanneer in perceelstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met een teeltvrije zone van tenminste 3 meter;
  • Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter;
  • Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel en een lage ventilatorstand, met een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter;
  • KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.

Het middel mag niet worden gebruikt op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Het middel ook niet gebruiken in de buurt van in bloei staand onkruid.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer