Doorgaan naar artikel

Tijdelijke ontheffingen voor Perfekthion

BASF, LTO Nederland en het Productschap Akkerbouw hebben een tijdelijke toelating weten te bewerkstelligen voor Perfekthion in een aantal groentegewassen.

Staatssecretaris Bleker heeft een tijdelijke ontheffing voor Perfekthion gegeven voor de toepassing in de teelt van zilveruien, eerstejaars plantuien, knolselderij, witlof (pennenteelt), wortelen en koolraap. De vrijstellingen zijn te vinden in de Staatscourant van 6-6-2012 en hebben per teelt een vervaldatum.

Hieronder staat de belangrijkste informatie met betrekking tot de vrijstelling, waarbij speciale aandacht wordt gevraagd voor de toepassingsvoorwaarden in verband met mogelijke effecten op bijen, biologische bestrijders en vogels. Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.

Toepassingen:

 • Teelten in de volle grond van knolselderij, ter bestrijding van wantsen. Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zonodig herhalen.
 • Teelten in de vollegrond van witlof (pennenteelt), ter bestrijding van de larven van de witlofmineervlieg (Napomyza lateralis; Ophiomyia pinguis).Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zonodig herhalen.
 • Teelten in de vollegrond van wortelen, ter bestrijding van wortelvlieg. Toepassen zodra voor wortelvlieg een bestrijdingsadvies wordt afgegeven. De behandeling zonodig herhalen.
 • Onbedekte teelt van koolraap, ter bestrijding van koolvlieg. Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zonodig herhalen.

Dosering:
Voor alle toepassingen geldt een dosering van 0,5 liter per hectare en maximaal 2 toepassingen per teelt.

Toepassingsvoorwaarden:
Gevaarlijk voor bijen.
Om de bijen te beschermen, mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
Dit gewasbeschermingsmiddel dient in combinatie met een vogelafwerend middel te worden toegepast.
Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Om bijen en niet tot de doelsoorten behorende arthropoden te beschermen, is de toepassing uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van één van onderstaande driftreducerende technieken:

 • Overkapte beddenspuit
 • Sleepdoek + drift arme spuitdop + 0,5 meter extra teeltvrije zone
 • Lage spuitboomhoogte + venturidop + kantdop + lucht ondersteuning + 0,5 meter extra teeltvrije zone

Vervaldatum van de vrijstelling:

 • knolselderijteelt: 1 juli 2012
 • pennenteelt van witlof: 30 oktober 2012
 • koolraapteelt vervalt: 30 september 2012
 • wortelteelt: 30 september 2012.

Bron: BASF

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin