Doorgaan naar artikel

‘Tien jaar verlenging voor glyfosaat’

De onkruidbestrijder glyfosaat krijgt, als het aan de Europese Commissie ligt, een verlengde toelating van tien jaar.

Dat voorstel doet de Europese Commissie aan de lidstaten in het permanent comité voor de planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff).

De toelating voor de werkzame stof glyfosaat is eind 2015 verlopen. Glyfosaat ligt al geruime tijd onder vuur, onder andere vanwege de veronderstelde kankerverwekkendheid voor de mens. De Europese commissie heeft na verwoede politieke discussies besloten het definitieve besluit over verlenging van de toelating uit te stellen tot na het advies van het Europees agentschap voor chemicaliën (Echa). Het Echa kwam tot de conclusie dat glyfosaat niet het etiket kankerverwekkend behoort te krijgen.

Sociaaldemocratische fractie stemt niet in met toelating

De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement heeft woensdag in een reactie gezegd niet te zullen instemmen met de toelating. Volgens de sociaaldemocraten moet de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel toepassen en op die gronden de toelating voor glyfosaat niet verlengen. Daarbij komt dat in de VS in een juridische procedure gegevens op tafel zijn gekomen, die suggereren dat producent Monsanto eigen artikelen over de giftigheid van glyfosaat liet ondertekenen door academici ter ondersteuning van het middel.

De toelating van glyfosaat loopt via het Scopaff. Als de lidstaten er daar niet uitkomen, kan de Europese Commissie uiteindelijk zelf een besluit nemen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin