‘The Next Fruit 4.0: digitalisering in de perenteelt’

14-04-2021 | Laatste update op 08-06 | |
Bal
René Bal teeltadviseur fruitteelt
Foto: Canva
Foto: Canva

Digitalisering in de agrarische sector is al een aantal jaren een veel besproken onderwerp.

Het wordt gezien als dé oplossing voor veel vraagstukken in de optimalisatie van de teelt, arbeidsbehoefte en bedrijfsmanagement. De afgelopen vier jaar is er veel gepionierd met sensoren, data platforms en praktische toepassingen in de fruitteelt. Hierbij werd al snel duidelijk dat de fruitteelt veel kansen heeft op het gebied van digitalisering in de teelt. Het is een meerjarige teelt, dus een toepassing in het ene seizoen heeft invloed op het jaar erna. Maar ook zeker hoger salderende gewassen in combinatie met hoge arbeidsbehoefte komen snel bovendrijven.

Kracht van de keten

Het is mooi om te zien dat de innovatiekracht van de Nederlandse teeltbedrijven, mechanisatie en kennisontwikkeling elkaar weten te vinden. Het geeft aan hoe belangrijk het is in een keten samen te werken, met steeds oog voor de vraag: levert het een hoger rendement in de teelt op? Resultaten in de praktijk geven tenslotte altijd de doorslag.

Internationaal tintje

Dit voorjaar start The Next Fruit 4.0, waar de focus meer op de perenteelt komt te liggen: dertig fruittelers geven samen met een aantal mechanisatie- en kennisinstellingen de komende vier jaar een vervolg aan Fruit 4.0. Met voor de komende vier jaar ook een internationaal karakter. De Nederlandse fruitteelt gaat samenwerken met de sector in de Amerikaanse staat Washington, waar ook veel gaande is.

Interessante vraag hierbij: valt naast vele, mooie innovaties ook de economische meerwaarde aan te tonen op bedrijfsniveau? Wordt vervolgd!Beheer