Doorgaan naar artikel

Test gestart met teeltregistratiebericht

FruitConsult en Koninklijke FruitmastersGroep zijn gestart met het testen van het Teeltregistratiebericht. Frug I Com ontwikkelde dit bericht op basis van de GS1 standaarden.

Met het Teeltregistratiebericht kunnen telers gedurende de teelt relevante informatie, zoals toepassing van een gewasbeschermingsmiddel op een bepaald perceel, digitaal naar hun afzetorganisatie versturen.
Een eerste versie van dit bericht wordt nu in de praktijk getest. RegPro, het teeltregistratiepakket voor fruit van het bedrijf FruitConsult, is aangepast, zodat Teeltregistratieberichten verzonden kunnen worden. Fruitmasters zorgt vervolgens dat het deze digitale berichten kan ontvangen en automatisch in haar administratie kan verwerken. In de loop van januari wordt het  Teeltregistratiebericht ook bij een aangesloten teler in de praktijk getest.

Bovenwettelijke eisen
Naast de wettelijke eisen stelt de retail steeds meer bovenwettelijke eisen met betrekking tot MRL’s en traceerbaarheid van geteelde producten. Informatie zoals welke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn en de daadwerkelijk gemeten residuwaarden zijn hierbij van essentieel belang. Enerzijds voor de afzetorganisaties om te bepalen voor welke markten het product daadwerkelijk geschikt is, anderzijds voor de retail om te controleren of het geteelde product aan de gestelde eisen voldoet. Door de teeltgegevens efficiënt en betrouwbaar uit te wisselen, is een reductie van ketenkosten te realiseren.
Naast het Teeltregistratiebericht werkt Frug I Com aan een Teeltgeschiedenisbericht. Met dit bericht kan de handel relevante teeltinformatie, zoals toegepaste gewasbeschermingsmiddelen en resultaten van residuanalyses communiceren met haar afnemers.

Bij de ontwikkeling van het Teeltregistratiebericht zijn diverse bedrijven uit de AGF-sector betrokken, namelijk Frankort & Koning, FresQ, Kon. FruitmastersGroep, The Greenery, Productschap Tuinbouw, GS1 Nederland en ZON Fruit & Vegetables.

Bron: Frug I Com

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin