Terugvordering GMO na discussie gebruik heftruck

11-11-2020 | |
Archieffoto van heftruck. Gebruik van heftruck is onderwerp van discussie in een GMO-zaak. Foto: Misset.
Archieffoto van heftruck. Gebruik van heftruck is onderwerp van discussie in een GMO-zaak. Foto: Misset.

Het gebruik van een heftruck in een aanvoersysteem op een teeltbedrijf leidt tot terugvordering van GMO-gelden en een boete.

Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Telersvereniging Fossa Eugenia maakte het beroep aanhangig nadat het (destijdse) Productschap Tuinbouw (PT) al in 2013 tot de terugvordering besloot. In 2018 werd bezwaar tegen dat besluit afgewezen door het Ministerie van LNV.

Geïntegreerd systeem

Kern van de zaak is de interpretatie wanneer een aanvoerlijn op een teeltbedrijf volledig geïntegreerd is. Als een heftruck nodig is om het aanvoersysteem aan te laten sluiten aan het verdere sorteren en verpakken, is geen sprake van een geïntegreerd systeem en vervalt een deel van de subsidiemogelijkheid. Dat is hier het geval, zo oordeelt het college in navolging van eerder het PT en ministerie.

Bij dat proces is bovendien geen container in gebruik, iets wat ook in de subsidiecriteria staat als vereiste voor een transportsysteem, stelt de rechter.

Fossa Eugenia betwist uitleg

Fossa Eugenia betwist die uitleg van de subsidiebepalingen en stelt dat het voor een kruidenteler niet anders kan dan gebruik van een losse heftruck met bestuurder. Volgens Fossa Eugenia is niet uit de subsidiecriteria op te maken dat een kantel,- afschuif- of hefsysteem niet een heftruck mag zijn.

Behalve een terugvordering moet de telersvereniging ook een boete betalen omdat het hier om een terugvordering gaat van meer dan 3% van het GMO-programma van de telersvereniging.

Interpretatieverschillen maken GMO-regeling riskant

Dergelijke discussies of interpretatieverschillen achteraf maken de GMO-regeling riskant, en heeft geleid tot het uittreden van een aantal telersverenigingen. De grootste terugvorderingskwestie in de tuinbouw uit ongeveer dezelfde periode was bij telersvereniging FresQ, waar nog altijd een claim van circa € 50 miljoen moet worden verhaald door het ministerie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer