Doorgaan naar artikel

Teruggaaf energiebelasting mogelijk

Wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan mogelijk teruggaaf ontvangen van teveel betaalde energiebelasting.

Het gaat dan volgens Flynth Adviseurs en Accountants met name om de levering van elektriciteit. Bij aardgas zal er meestal geen of beperkte teruggaaf mogelijk zijn.

Energiemaatschappijen dragen energiebelasting af aan de belastingdienst als zij elektriciteit en aardgas leveren. Wettelijk is het geregeld dat de schijven van de energiebelasting slecht éénmaal voor alle aansluitingen op één WOZ-beschikking doorlopen hoeven te worden.

Meer aansluitingen

In de praktijk komen de adviseurs van Flynth regelmatig situaties tegen waarbij op een bedrijf twee elektriciteitsaansluitingen aanwezig zijn. Voor dat object hoeft slechts eenmaal de staffel van de energiebelasting doorlopen te worden en ook eenmaal een belastingvermindering/heffingskorting te worden toegepast.

Bij een voorbeeldverbruik van 50.000 kWh en 7.000 kWh op de aansluitingen kan dit een voordeel opleveren van 400 euro (2012). Dit kan oplopen naar 1.900 euro bij een verbruik van 50.000 kWh op beide aansluitingen.

Eigen initiatief

Standaard lopen de energiebedrijven voor elk afzonderlijk leverpunt de staffel van de energiebelasting door, ook als het om een nieuwe aansluiting gaat. Als over de leverpunten afzonderlijk de energiebelasting wordt berekend, is dat door de schijvenstructuur van de tarieven ongunstiger dan wanneer verschillende aansluitingen worden beschouwd als één aansluiting. Telers dienen zelf initiatief nemen om dat te voorkomen.

Meer leveranciers

Bij verzoek om teruggaaf moet de leverancier de doorberekende energiebelasting herrekenen en eventueel te veel in rekening gebrachte energiebelasting teruggeven. Wordt de energie geleverd door verschillende leveranciers, dan moet de teler zelf direct bij de Belastingdienst om een teruggaaf verzoeken. Na teruggaaf wordt netto net zoveel belasting betaald als wanneer de totale hoeveelheid energie was afgenomen van één leverancier.

Gas

Bij aardgas is meestal geen teruggaaf mogelijk. Er wordt niet snel een tweede gasmeter aangelegd. Daarnaast zou er een behoorlijke hoeveelheid gas verbruikt moeten worden om noemenswaardige verschillen in de energiebelasting op aardgas te krijgen.

Terugwerkende kracht

De teruggaaf wordt (bij een voor bezwaar vatbare beschikking) verleend per kalenderjaar. Het is mogelijk om een verzoek voor teruggaaf in te dienen voor de afgelopen 5 jaar. Officieel moet het verzoek worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over de verbruiksperiode waarin het aardgas of de elektriciteit van één of meerdere leverancier(s) zijn betrokken. Bij een te laat verzoek wordt een ambtshalve teruggaaf verleend.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin