Ter plekke waterstofperoxide produceren

07-03-2019 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Revaho Netafim
Foto: Revaho Netafim

Voor het duurzaam, veilig en efficiënt reinigen van druppelslangen heeft Revaho Netafim de OxyNet waterstofperoxide generator ontwikkeld, waarmee ter plaatse in de watertechnische ruimte waterstofperoxide (H2O2) is te produceren uit alleen water, lucht en elektriciteit.

Waterstofperoxide (H2O2) is het milieuvriendelijke alternatief voor het gebruik van chloor om druppelslangen mee te reinigen. Het gebruik van chloor heeft namelijk nadelen. De membranen van druppelaars kunnen in combinatie met zuur en een lage pH beschadigen. Chloor verdwijnt niet meer uit het watergeefsysteem, accumuleert en kan niet zomaar worden geloosd. Waterstofperoxide laat geen residu achter, breekt af in water en zuurstof, en is niet schadelijk voor de druppelaars.

OxyNet. - Foto: Revaho Netafim

OxyNet. – Foto: Revaho Netafim

Dagelijks verse productie

OxyNet produceert een lage concentratie waterstofperoxide: 1.000 ppm in een kuub buffer. Door de dagelijkse verse productie op het bedrijf zelf is geen transport en veilige opslag nodig. Bovendien worden geen chemicaliën of andere stoffen (bijvoorbeeld stabilisatoren) toegevoegd, die vervolgens in het drainwater, milieu of in de plant terecht kunnen komen of ophopen en niet meer uit het systeem verdwijnen.

Het apparaat is in verschillende capaciteiten beschikbaar en produceert tot wel 1,5 kilo waterstofperoxide per dag. Dit is ruim voldoende voor het doseren van 2 ppm per druppelbeurt. Het verbruik van water en elektriciteit is erg laag per kilo geproduceerde waterstofperoxide.

Lage concentratie

Druppelslangen tijdens de teelt ontdoen van biologische vervuiling, vraagt volgens Revaho om een andere, duurzame aanpak. Waterstofperoxide in een kleine concentratie met iedere beurt meegeven, zodat de biologische vervuiling geen kans krijgt, is al ruim voldoende. Hierdoor is het niet nodig om met een sterk geconcentreerde waterstofperoxide aan de slag te gaan. Het werken met en opslaan van geconcentreerde waterstofperoxide is ook niet zonder gevaar en onderhevig aan strenge wet- en regelgeving. Bovendien neemt de concentratie van waterstofperoxide af in de tijd als het niet wordt gebruikt. Laag geconcentreerde waterstofperoxide ter plaatse produceren en direct injecteren in het watergeefsysteem ziet de handelsonderneming als de oplossing.

Stijger
Harry Stijger freelance redacteur
Meer over


Beheer