Doorgaan naar artikel

Telers Westland: stappen waterkwaliteit te klein

Waterschappen controleren in glastuinbouwgebieden het oppervlaktewater extra nauwgezet. Foto: G&F premium

Waterschappen controleren in glastuinbouwgebieden het oppervlaktewater extra nauwgezet. Foto: G&F

Glastuinbouw Nederland vindt de vooruitgang van waterkwaliteit rond glasgebieden onvoldoende. Ze rept over een lichte verbetering.

Om in 2027 te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in Westland nog grote stappen te zetten. Dat concludeert Glastuinbouw Nederland na het waterkwaliteitsonderzoek van Hoogheemraadschap Delfland.

Lees ook: Waterkwaliteit Westland dichter op strengere norm

“Uiteraard is het fijn dat het Hoogheemraadschap van Delfland in 2022 een lichte verbetering van de waterkwaliteit in het gebied heeft gemeten, maar een lichte verbetering is onvoldoende om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) naar 2027 toe te realiseren”, stelt Jacco Vooijs, regiovoorzitter Westland van Glastuinbouw Nederland.

Een lichte verbetering is onvoldoende om de doelstellingen te realiseren

Hij benadrukt dat er ook voor de glastuinbouw een duidelijke opdracht ligt om hard te werken aan verdere verbetering van de waterkwaliteit. Niet alleen in Delfland, maar in alle glastuinbouwgebieden in ons land. “Daar werken we onder andere middels het project De Emissieloze Kas natuurlijk al enkele jaren aan. Na de grote progressie in de eerste jaren en de periode van stagnatie daarna, is het goed om te zien dat er weer sprake is van een lichte verbetering. Het is echter zeker zaak om nu weer grotere stappen te gaan maken richting de eisen van de KRW.”

Voorlichting en strikte handhaving

Zo werkt Glastuinbouw Nederland aan verdere bewustwording bij telers. “We besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan voorlichting over niet-zichtbare lekkages. Voor bedrijven is het van belang om de waterstromen op orde te hebben en lozingen en lekkages te voorkomen. Daar is zeker nog de nodige winst te behalen.”

De glastuinbouwsector wordt afgerekend op de kwaadwilligen. Die rotte appels moeten uit de mand

De regiovoorzitter pleit ook voor de komende jaren voor een nauwe samenwerking tussen onder andere telers, het hoogheemraadschap en Glastuinbouw Nederland. “Wij zullen onze telers nadrukkelijk informeren over de overtredingen die nog steeds worden geconstateerd en hoe die te voorkomen zijn. Van het hoogheemraadschap verwachten wij dat overtredingen nog beter worden opgespoord en dat de handhaving strenger wordt toegepast. De glastuinbouwsector wordt afgerekend op de kwaadwilligen. Die rotte appels moeten uit de mand.”

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin